torna

Detall de la notícia

Imatge 4991100

Convocatòria pública de subvencions PIMA Canvi Climàtic

Convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'adaptació al canvi climàtic, en zones urbanes i periurbanes, dins el Pla d'Impuls al Medi Ambient Canvi Climàtic

 

Actuacions i despeses subvencionables


1. Són subvencionables en aquesta convocatòria l’execució de projectes pilot de caràcter innovador i la redacció de projectes i informes tècnics que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i en les matèries que es detallen a continuació:

  1. a. Aplicació de solucions basades en la naturalesa orientades a la prevenció de riscos associats al canvi climàtic en espais urbans i periurbans: riscos per altes temperatures, risc d’incendis a l’espai urbà-forestal, inundacions, fenòmens costaners, sequeres, etc.
  2.  
  3. b. Intervencions en espais públics orientades a atenuar l’efecte illa de calor urbana (ombrejat natural o artificial de carrers i places, reducció de la impermeabilitat de la terra, captació d’aigües pluvials, creació de microclimes amb làmines d’aigua, aplicació de solucions bioclimàtiques, etc.).
  4.  
  5. c. Obertura de «refugis climàtics», equipaments que mantenen temperatures apropiades, oberts a l’ús públic en períodes de calor excessiva.

 

2. Seran subvencionables les despeses següents:

  1. a. Despeses per a la redacció d’informes i projectes de les actuacions objecte de subvenció, incloses despeses de personal contractat per al desenvolupament del projecte subvencionat, dietes i desplaçaments.
  2.  
  3. b. Despeses d’execució de les actuacions objecte de subvenció incloent obres, adquisició i col·locació d’equipament, panells informatius, jardineria i instal·lacions.

 

Únicament se subvencionaran les actuacions que es realitzin des de l’1 de gener de 2022 fins al 15 de maig de 2024.

 

Presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 30 de novembre de 2021 i finalitza el 15 de gener de 2022.

 

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.