torna

Detall de la notícia

Imatge 4989119

El Consell de Govern aprova la nova llei de la Joventut, que facilitarà l'emancipació dels joves de les Illes Balears

\ És la primera vegada que es renova aquesta Llei en quinze anys i que se separa la joventut del lleure

\ La norma preveu que es reservi un mínim del 15 % de l’habitatge públic per als joves

\ Es tracta d’una llei consensuada amb els consells insulars i amb el sector

\ Aquest és el darrer pas abans de la tramitació parlamentària


El Consell de Govern ha aprovat avui, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la nova Llei de la joventut, que renova per primera vegada en quinze anys la llei vigent. Es tracta d’una llei transversal que aprofundeix en polítiques d’emancipació, ocupació i serveis adreçats als joves que ha estat consensuada amb els consells insulars i amb el sector.

 

Emancipació

La Llei preveu un percentatge mínim del 15 % del parc públic d’habitatges de les Illes Balears per als joves per garantir l’emancipació d’aquest col·lectiu. Un 15 %, perquè és el percentatge que representa la joventut sobre el total de la població resident a les Illes Balears.

A més, estableix per llei que serà obligatori un pla d’emancipació transversal amb tres eixos: l’accés al treball, l’accés a l’habitatge i la formació permanent. Pel que fa al treball i a l’habitatge, s’entenen com a eixos clau en el procés d’emancipació del jovent. Pel que fa a la formació permanent, s’entén com l’eix dirigit a millorar la qualificació dels nostres joves.

Cal tenir en compte que s’entén per joves les persones compreses entre 16 i 30 anys, i es parteix de la base que la taxa d’emancipació residencial ha passat en deu anys de ser del 35,6 % a ser del 17,8 %.

 

Separació entre joventut i lleure

Una de les novetats més destacades de la nova Llei és que separa la joventut del lleure, que tindrà la seva pròpia llei. En aquest sentit, l’objectiu de la Conselleria d’Afers Socials i Esports és treballar en la transformació dels joves en ciutadans actius compromesos amb una sèrie de valors que són transmesos a través del lleure.

 

Formació i ocupació

Pel que fa a millorar la qualificació dels nostres joves, s’estableixen una sèrie de directrius en formació i ocupació. Una és potenciar la mobilitat per fer estudis en altres comunitats autònomes i al mateix temps facilitar el retorn voluntari dels joves que han hagut de marxar fora de les Illes Balears i ara volen tornar. Pel que fa a l’ocupació, s’insta a promoure la millora de les condicions de feina dels joves per avançar cap a un model productiu basat en la innovació i impulsar l’aparició i la continuïtat de projectes d’emprenedoria jove.

 

Cartera de serveis

Una altra de les novetats de la Llei és la creació d’una cartera de serveis de la joventut que permeti la modalitat de concertació amb entitats que fan feina amb població jove vulnerable. L’objectiu és expandir a les diferents administracions els seus serveis a partir d’aquesta modalitat d’oferta pública.

 

Mesures juvenils de justícia i xarxa emancipació joves extutelats

En la Llei també s’aborda per primera vegada el tema de les mesures juvenils de justícia, així com la Xarxa d’Emancipació dels Joves Extutelats.

 

Fomentar l’autonomia del CJIB

També és novetat l’objectiu de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de fomentar que el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) tengui més autonomia. D’aquesta manera, la Llei promou la participació dels joves a escala insular i municipal i tracta d’assegurar-se que puguin entrar en els processos de participació per mitjà d’associacions formades i reglades.


 
Darrera passa abans de la tramitació parlamentària

Aquesta Llei ja ha estat a exposició pública i ha admès les esmenes del Consell de la Joventut, els consells insulars i els professionals de la joventut. Després de passar pel Consell Econòmic i Social i pel Consell de Govern ara només en resta la tramitació parlamentària.