torna

Detall de la notícia

Imatge 4986458

El Govern incrementarà el preu dels contractes de construcció d'HPP per al casos d'encariment del material

El Govern de les Illes Balears ha comunicat al sector de la construcció l’adopció de mesures per intentar pal·liar els efectes de l’increment de preus del material, como noves condicions en les noves licitacions de construcció d’habitatge de protecció pública i més marge de modificació del preu del contracte en vigor.

Així, la gerent de l’IBAVI, Cris Ballester, s’ha reunit amb la presidenta i la gerent de l’Associació de Constructors de les Illes Balears, Fanny Alba i Sandra Verger, respectivament, per traslladar al sector les noves condicions que s’inclouran en els plecs de licitació d’obres d’habitatges de protecció pública.

Tenint en compte la conjuntura actual del subministrament de materials de construcció i la volatilitat dels seus preus, a partir d’ara es preveurà la modificació de fins a un 20% del preu del contracte sempre que estigui motivat per l’augment de preu dels materials.

A més, en el cas de falta de subministrament d’un determinat material, es preveurà la substitució d’aquest material per un altre de les mateixes característiques.

Respecte de les noves licitacions d’obres d’habitatge públic, aquestes tindran un valor de contracte adaptat a la realitat actual dels preus dels materials.

Respecte a les obres en construcció, l’IBAVI ja està avaluant aquelles possibles modificacions extraordinàries que s’hagin de produir.