torna

Detall de la notícia

Imatge 4983870

La Conselleria destinarà 60 milions a incrementar el parc d'habitatges públics el 2022 i preveu lliurar uns 600 pisos a les famílies

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha comparegut avui davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per explicar les actuacions principals dels pressuposts de 2022.

 

El pressupost de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per a 2022 és de 188.931.578 euros, el que suposa un increment del 5,5 % respecte dels pressuposts de 2021 (178.751.26 euros).  Si a aquest pressupost se suma el que gestionarà cada una de les empreses públiques que depenen de la Conselleria (IBAVI, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Consorci de Transports de Mallorca i Ports de les Illes Balears), els comptes sumen 336.687.935 euros, mentre que el 2021 foren 315.827.650 euros, el que representa un increment global del 6,6 %.

 

El pressupost per àrees (sense comptar l’increment que suposaran els fons europeus encara no inclosos) és el següent: en matèria d’habitatge seran 82,1 milions; en transport aeri i marítim, seran 49,3 milions; i en mobilitat i transports, el pressupost suma 200,6 milions d’euros.

 

El conseller ha assegurat que l’habitatge és més que mai una prioritat i ha avançat que l’any 2022 es destinaran 60 milions a incrementar el parc públic d’habitatge. Aquest esforç inversor, que inclou fons propis i fons europeus i estatals, permetrà continuar amb la construcció de 649 habitatges de protecció pública (HPP) que actualment ja està en marxa, iniciar les obres de 186 HPP més i continuar adquirint pisos de grans tenidors. 

 

L’IBAVI té un pressupost per a inversions de 38 milions d’euros però en suma 21,3 més: 9 milions del Pla 20.000 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya i altres 12,3 milions que corresponen als Fons Europeus de Rehabilitació Residencial, dins del programa de construcció d'habitatge energèticament eficient destinat a lloguer social o assequible.

 

El conseller ha destacat que el ritme de construcció actual permetrà que entre finals d’aquest any 2021 i durant el 2022 es puguin lliurar a quasi 600 famílies habitatges de protecció pública de nova planta. En aquest sentit, el conseller ha reiterat el compromís del Govern de les Illes Balears d’acabar la legislatura amb un increment del parc públic, amb més de 1.000 habitatges, 926 d’ells de nova construcció.  Josep Marí ha afegit que durant l’exercici de 2022 el Govern ja s’aproparà a aquest compromís, amb més de 800 habitatges en construcció.

 

Així mateix, el conseller també ha recalcat que als habitatges en construcció s’han de sumar també els que s’adquireixen per tanteig i retracte, fins ara 44, i aquells que es puguin emprar temporalment per cessió obligatòria d’ús per part dels grans tenidors com a part d’aquest important increment del parc, que actualment és d’uns 1.800 habitatges.

 

En conjunt, les polítiques d’habitatge que es desenvoluparan (entre fons de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i l’IBAVI i els fons estatals i europeus ja computats) sumen un total de 103,4 milions. A aquests 103,4 milions, s’hi afegiran posteriorment les línies d’ajuda de fons relatives a la rehabilitació d'edificis públics (11,5 milions) i a rehabilitació energètica residencial (28,3 milions).

 

Quant a les ajudes per al lloguer, el conseller ha avançat que la convocatòria de 2022 disposarà del major pressupost que han tingut mai: 9,1 milions d’euros.

 

En matèria de mobilitat, el conseller ha assenyalat que l’objectiu és continuar introduint millores en les infraestructures i serveis, així com avançar en la transformació digital de la xarxa de transport públic, tant de bus interurbà com ferroviari.

 

A més, el conseller ha recalcat que els fons europeus han esdevingut una gran oportunitat per poder accelerar i materialitzar projectes de mobilitat tan destacats com l’ampliació del metro fins al Parc Bit o el tramvia. El conseller ha explicat que el finançament del tramvia —també amb fons europeus— anirà per una altra via i no està inclòs encara en aquests pressuposts.

 

Els pressuposts de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, de Serveis Ferroviaris de Mallorca i del Consorci de Transports de Mallorca sumen per a 2020 la xifra més alta que han tingut mai: uns 200,6 milions d’euros.

 

A més, a aquest pressupost, s’hi han de sumar prop de 25 milions per a distints projectes que ja s’ha confirmat que reben fons europeus Next Generation a través del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència «Espanya Pot» aprovat per la Unió Europea.

 

Aquest increment global en matèria de mobilitat suposa un augment de l’11,4% respecte del pressupost total en mobilitat en l’anualitat actual de 2021.

 

L’increment és molt significatiu en el cas de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). L’empresa ferroviària veurà incrementat el seu pressupost en inversions reals en un 20 %. Així, SFM disposarà d’un total de 67,7 milions en inversions.

 

D’aquests 67,7 milions, uns 24 milions dels fons Next Generation corresponen als projectes d’ampliació del metro al Parc Bit (21,7 milions) i 2,8 a la construcció del nou baixador de tren a Inca.

 

De la resta d’inversions d’SFM, que sumen 43,1 milions, destaca l’adquisició de nous trens elèctrics (amb fons europeus) i altres intervencions de millora d’infraestructures i serveis que es duran a terme amb fons propis de la Comunitat. Per exemple, el parc fotovoltaic d’autoconsum per subministra energia als trens.

 

 

Marí ha recordat que també s’han inclòs als pressupostos distintes partides destinades a assistències tècniques per a l’actualització del projecte d’ampliació de la xarxa ferroviària a Artà i estudis per a les futures línies sa Pobla- Alcúdia; Palma-Llucmajor i Llucmajor-Campos.

 

En transport interurbà per carretera, el conseller Josep Marí ha explicat que el Consorci de Transports de Mallorca, per tal de continuar aprofundint en la millora del transport interurbà per carretera, tendrà un pressupost de 55,5 milions d’euros, que representa un increment respecte del de 2021 en un 4,3 %.

 

En el capítol d’inversions, CTM experimentarà un increment importantíssim —amb un pressupost d’1,5 milions davant els 335.000 € de 2021— per la inclusió de fons Next Generation.

 

Aquestes inversions de CTM estan adreçades a millorar l’accessibilitat de les parades de bus i, sobretot, a la implementació de noves eines d’informació sobre el servei en temps real a l’estació Intermodal i a les parades.

 

Igualment, el conseller ha indicat que amb els fons Next Generation es finançaran també obres de millora de parades i estacions de bus a Eivissa i Menorca per valor d’1.800.000 euros, que se sumaran als 520.000 euros que es disposaran per a projectes de sistemes digitals d’informació sobre transport públic també per a Eivissa i Menorca.

 

Finalment, i respecte de l’àrea de Transport Marítim i Aeri, el conseller ha detallat que Ports de les Illes Balears continuarà executant actuacions en els distints ports de les Illes, tant de seguretat com de millora de serveis i integració de la zona portuària en els municipis.

 

En conjunt, Transport Marítim i Aeri (Direcció General i Ports de les Illes Balears) té per a 2022 un pressupost de 49,3 milions, un 4,3% més que el 2021.

 

El gruix d’aquesta quantitat, 35,8 milions, correspon a Ports de les Illes Balears, que el 2022 incrementa la seva partida d’inversions en obres als ports en un 2,4 % respecte de 2021, i destinarà a distintes obres un total de 18,7 milions d’euros.

 

Entre les més destacades, s’ha d’esmentar la millora del dic i la defensa del port de Cala Rajada, les obres d’optimització d’amarratges de Son Blanc de Ciutadella o la renovació de la pavimentació entre el dic i la confraria de pescadors, a més de l’adequació de la passarel·la per a l’accés de vianants a l’estació marítima i pantalans del port de Sant Antoni.

 

Per acabar, el conseller ha ressaltat especialment que una de les prioritats en transport aeri i marítim és garantir el dret a una bona connectivitat dels ciutadans de les Illes. Així, el conseller Marí ha aprofitat la compareixença de pressuposts per anunciar que s’ha previst una partida de 554.129 euros per convocar un concurs per assegurar i garantir que els ciutadans d’Eivissa i Formentera tindran sempre disponible una barca de Formentera cap a Eivissa a les 6.00 h i una de tornada des d’Eivissa a les 22.30 h. Aquest concurs es convocarà si no hi ha garantia que el servei el prestin les companyies voluntàriament.

 

Respecte de la connectivitat aèria, el conseller ha destacat que es continuarà fent feina davant l’Estat perquè l’obligació de servei públic entre Maó i Barcelona pugui ser aviat una realitat, com a prova pilot per estendre’s a altres rutes des de les Illes amb la península.