torna

Detall de la notícia

Imatge 4982714

Un total de 1.090 milions d'euros en el pressupost d'Educació per 2022 per a la consolidació del procés de millora educativa a les Illes

\ Es destinen a l’educació no universitària 104 milions més que l’any passat, fet que suposa un increment del 10 %

\ S’incrementa notablement el pressupost per a formació professional, digitalització i educació 0-3

 

\ Un total de 26 M€ per seguir millorant les infraestructures amb 8 nous centres, 15 ampliacions i altres reformes

\ Es destinen 22 M€ per a més dispositius, més aules digitals i formació per a la capacitació digital dels docents

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional disposarà per a l’exercici de 2022 d’un pressupost total de 1.090.275.394 . El conseller Martí March ha explicat que, tot i que sembla que s’ha crescut en 7,8 milions en relació amb el pressupost de 2021, que fou de 1.082.457.393 euros, cal tenir present que el pressupost de 2021 incloïa partides corresponents a la Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, i aquest departament va deixar de formar part de l’estructura de la Conselleria a principis del 2021. Així, si es detreuen aquestes partides del pressupost del 2021, el pressupost de 2022 suposa un increment de 104,9 milions, ja que la dotació destinada a l’educació no universitària el 2021 fou de 985.331.514 , cosa que suposa un 10 % més que el 2021 tenint en compte l’actual estructura de la Conselleria.

Pressupost d’Educació

(en milions d’euros)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

775,65

817,21

882,58

935,44

1.000,11

1.033,31

1.082,45 *

1.090,2

* Cal tenir present que el pressupost de 2021 incloïa partides corresponents a la Secretaria Autonòmica. Si se’n detreuen aquestes partides, el pressupost del 2021 va ser de 985.331.514 , destinats a l’educació no universitària.

El pressupost de 2022 inclou, a més de la previsió del Govern de les Illes Balears per a aquesta Conselleria (1.066.720.854 €), els fons addicionals de cooperació territorial, que suposen 1.388.783 € per al programa PROA+ i 643.170 € per a FP i 695.271 € de dotació finalista per a llibres de text i material didàctic procedents de fons de cooperació. A més, s’hi ha d’afegir la incorporació de crèdit a l’IBISEC del Fons REACT-UE de 20.827.316 €.

El conseller ha destacat que el pressupost de 2022 és un pressupost que tot i preveure el manteniment de les mesures necessàries que ja es van implementar el curs 2020-2021 per la pandèmia, és sobretot un pressupost que pretén continuar millorant tots els indicadors quantitatius, qualitatius i d’equitat del sistema educatiu, tal com s’ha estat fent fins a l’actualitat. «Augmenten els docents, augmenten les inversions per ampliar les places 0-3, per atendre la diversitat, per ampliar l’oferta de formació professional i per seguir millorant les nostres infraestructures. Estam en el bon camí i hem de seguir fent feina per aconseguir un sistema educatiu totalment inclusiu, equitatiu i de qualitat per a tothom».

Increment de docents i 1.408 places d’oposicions

El curs escolar 2020-2021 va experimentar un notable increment de professorat per atendre els efectes de la COVID-19. Aquesta dotació es manté per al curs 2021-2022, un total de 560 professors tant a la pública com a la concertada. Tot i això, a més del professorat per fer front a la COVID, s’incorporen aquest curs més docents gràcies als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), per a la nova oferta de formació professional (FP) i l’ampliació dels programes PROA+. Així, es preveu que aquest curs, a causa d’aquestes dues aportacions extraordinàries, s’incorporen 140 professors més, que afegits als 560, arriben a un total de 700. En total, des de 2015, a les Illes Balears s’hauran incorporat al sistema educatiu 2.087 docents.

El pressupost del 2022 de la Conselleria d’Educació i Formació Professional preveu una despesa de personal docent públic de 633.042.789 €, dada que suposa un increment de 20.330.889 €.

En el cas de l’ensenyament concertat, el pressupost augmenta en 5,8 milions en relació amb el de 2021. D’aquest total, es destinen 5,5 milions a l’augment de la nòmina per increment de professorat per fer front a la COVID, noves unitats i increments salarials, fins arribar a un total de 187.826.176 €, i 342.347 € més per a despeses de funcionament, fins arribar als 23.390.581 €. En total, suposa una inversió per al 2022 de 211.216.757 € (205.333.629 € l’any passat).

La Conselleria continua en el procés d’estabilització de places a través de la convocatòria d’oposicions. L’any 2022 es preveu oferir 1.408 places, que sumades a les oferides des de 2017 significa que ja s’hauran tret a oposició a les Illes Balears un total de 4.887 places, i es preveu arribar al 2024 amb un total de 7.006 places. Per poder dur a terme el procés d’oposicions de 2022 s’hi han previst 2.223.490 € al pressupost.

El pressupost de 2022 preveu destinar 615.945 € al Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent per tal de continuar amb el seu procés d’ampliació i millora.

Més inversió per a l’atenció a la diversitat

El pressupost del 2022 de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa s’incrementa de manera notable, ja que passa de 22.496.904 € el 2021 a 80.365.526 €, la qual cosa implica un increment de 57.868.622 €.

Bona part d’aquest increment prové dels fons de l’MRR, especialment en l’àmbit de les polítiques de foment de l’educació en el nivell de 0-3 anys, la digitalització i la millora de la inclusió i la qualitat educativa.

Així, es destinen 16,8 milions d’euros per a la creació i consolidació de 1.749 places públiques de 0-3 anys a Balears fins el 2024, amb 28 centres nous i 10 ampliacions. A més, també es destinen 6.211.000 € als ajuts per al sosteniment, l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), l’escolarització, l’alumnat vulnerable i els espais familiars. A més, es preveuen 500.000 € per a reconversió de places de guarderia en escoleta i 950.000 € per al sosteniment d’escoletes i escolarització d’alumnat vulnerable de les escoletes de la xarxa complementària.

En el cas de la digitalització s’ha previst destinar-hi 22,8 milions, que permetran equipar 5.000 aules digitals. Això reforça la línia impulsada fins ara des de les Balears amb la creació de l’IBSTEAM, la millora de la connectivitat a tots els centres educatius i l’impuls de la formació: ja s’han format més de 9.000 docents al llarg del curs passat. Aquest curs es distribuiran 7.000 dispositius nous, que s’afegeixen al 8.000 que ja es distribuïren el curs 2020-2021.

La gestió dels fons de cooperació territorial en matèria de digitalització, que són aproximadament 30 milions d’euros fins el 2023, ha fet necessari reforçar l’IBSTEAM, que és el centre encarregat de l’assessorament del programa i la formació en competències digitals. Per aquest motiu s’ha licitat la disposició d’un nou local per a l’IBSTEAM de 800 metres quadrats i s’ha incrementat el nombre de persones fins a un total de 16 assessors.

El nou curs compta amb un suport específic per tal d’atendre la diversitat i la inclusió en el marc de la pandèmia. Així, s’ha doblat la partida destinada a PROA+ fins arribar a 6.502.373 €, que s’afegeixen a 1.517.000 € que es destinen al Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) i es crea una nova partida d’1.938.835 euros per al Programa d’Acompanyament i Orientació, que ha permès incorporar 25 professors tècnics de serveis a la comunitat. En total, tots aquests programes suposen una inversió de prop de 10 milions d’euros destinats a l’atenció a la diversitat i a la inclusió educativa.

També es destinen 1,7 milions al Programa de Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic, que admet l’adquisició de material en qualsevol format, i fomenta així la reutilització i tenint en compte les metodologies innovadores i digitals.

El curs passat es va incrementar de manera extraordinària la dotació dels ajuts de menjador fins arribar a un total de 7 milions i es va incorporar una dotació de 824.000 € per a monitors extres. Aquesta dotació es manté per aquest curs.

A més, es destinen 855.000 € al manteniment de les unitats volants d’atenció a la integració (UVAI) i es destina una partida de 700.000 €, més del doble de l’any passat, al transport per a centres d’educació especial.

Un total de 26 milions d’euros per a la millora de les infraestructures educatives ­­

En el capítol de les infraestructures, l’apartat d’inversions reals de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 2022 és de 26.497.604 €.

El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 ha permès planificar de manera ordenada i equitativa la millora de les infraestructures educatives de les Balears. Seguint les directrius del Pla, des del mes de setembre de 2015 s’hauran invertit un total de 90 milions d’euros en infraestructures educatives, que han permès 1.500 actuacions al 94 % dels centres educatius de les Illes Balears. Actualment ja s’està treballant en el Pla d’Infraestructures 2023-2027.

Les principals línies d’actuació previstes en el Pla d’Infraestructures són:

–  Ampliacions: CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel, CEIP Rosa dels Vents, CEIP Sa Rutllana, CEIP Nadal Campaner Arrom, CEIP Els Molins, CEIP Mare de Déu de la Consolació, CEIP Blai Bonet, CEIPIESO Pintor Joan Miró, CIFP Pau Casesnoves, IES Isidor Macabich, IES Damià Huguet, IES Marc Ferrer i IES Ses Estacions.

–  Nous centres: CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CEIP Inca, CEIP Palma B, CIFP Ciutadella, CEIP Sa Pobla i nou CEPA Calvià.

A més, també estan previstes les obres de reforma del quarter de Santiago, la reforma del Conservatori Professional de Música de Menorca i la construcció de diversos gimnasos, així com reformes a centres de totes les illes.

D’altra banda, per tal d’atendre l’organització de les proves de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU) i el desenvolupament dels currículums competencials de la LOMLOE s’incrementa el pressupost del Servei d’Ordenació Educativa fins arribar als 337.200 €. A més, també s’incrementa la dotació de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) fins a 151.800 € per a la realització de les proves PISA 2022. 

El pressupost de 2022 manté la dotació de 250.000 € per a ajuts a les escoles de música.

Increment de l’oferta d’FP i potenciació de l’acreditació de les qualificacions professionals

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors experimenta un important increment de pressupost, de més d’11 milions d’euros, per la qual cosa es passa dels 8.255.412 € de l’any 2021 als actuals 19.453.188 €. Bona part d’aquest augment correspon als fons MRR de Cooperació Territorial.

En el curs 2021-2022 hi ha 1.700 alumnes més matriculats en estudis d’FP, s’han implantat 15 cicles nous, 3 cursos d’especialització i s’ha diversificat i completat l’oferta amb 12 mòduls a distància, que permeten oferir aproximadament unes 1.260 places més de nova creació respecte a les que hi havia el curs passat. A més, també creix de manera destacada el nombre de docents, ja que s’incorporen enguany a les aules d’FP 205 professors més. Aquesta xifra inclou els 88 docents que s’incorporen enguany als centres educatius per impartir els certificats de professionalitat.

Aquest increment és possible gràcies al Programa de Cooperació Territorial Extraordinari impulsat des del Ministeri d’Educació i Formació Professional. A través d’aquest Programa les Illes Balears poden invertir un total de 10.610.034,68 € per crear noves places d’FP, acreditar competències professionals, i impulsar la formació del professorat, l’emprenedoria i la conversió d’aules en espais de tecnologia aplicada. Aquesta iniciativa s’ha integrat dins el Pla Integral de Formació Professional impulsat pel Govern de les Illes Balears.

En el curs 2021-2022 es preveu la creació de 14 aules d’emprenedoria noves, que, juntament amb les 9 creades el curs passat, sumaran un total de 23 aules d’emprenedoria a disposició de l’alumnat d’FP, amb una dotació de 115.000 € i 9 aules de tecnologia aplicada al sector productiu (ATECA) que suposen una inversió de 275.976 €, ja que se n’incorporen 5 de noves, que se sumen a les 4 creades el curs passat.

A més, es preveu formar en digitalització aplicada als sectors productius 654 professors d’FP i es potenciarà la formació d’àmbit per al professorat d’FP.

Un dels aspectes més importants del nou curs escolar és l’impuls del reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials per a l’acreditació de competències. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incrementar el nombre de persones titulades i animar a la formació al llarg de la vida. Es pretén arribar a uns 7.000 aspirants a les Illes Balears. Aquest operatiu comportarà una inversió de 4.636.207 €, que arriba des del Programa de Cooperació Territorial del Ministeri.

Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

El pressupost destinat a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB), entitat que gestiona el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, inclou un total de 4.202.000 €, la qual cosa suposa un augment de 100.000 euros en relació amb el 2021.