torna

Detall de la notícia

Imatge 4982316

Recerca augmenta un 58 % el seu pressupost per impulsar noves infraestructures científiques i polítiques d'atracció i retenció de talent investigador

Els comptes de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura per l’any 2022, de 157 milions, aposten per l’economia del coneixement com a motor de recuperació econòmica

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha comparegut avui davant la Comissió d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears per detallar el pressupost per a l’any 2022 de la seva Conselleria, el qual puja un 14’2 % respecte del 2021, gairebé 20 milions, fins arribar als 157.211.172 euros en una aposta per l’economia del coneixement com a motor de recuperació econòmica.

"Presentam uns pressupostos que afronten amb determinació reptes de competitivat, diversificació productiva, sostenibilitat i cohesió social. Van en la línia del que presentàvem a través del Pla Estratègic de les Illes Balears i que se sumen a aquesta resposta històrica i sense precedents dels Fons Next Generation EU", ha explicat Company.

A més, el conseller ha destacat que les polítiques de Recerca són prioritàries per al Govern de les Illes Balears com així demostra l’important augment previst al Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma, en el qual es preveuen 103 milions per a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, gairebé 12 milions més que el 2021 (+13 %) dels quals 14’8 milions van directament a política científica (+58 %).

“Amb aquest important increment es mantenen les convocatòries pluriennals encara en vigor, i alhora, es promouen noves actuacions destinades a consolidar l’excel·lència científica, l’atracció i retenció de talent, a més d’un impuls a la posada en marxa i generació de noves infraestructures científiques”, ha destacat Company, el qual ha posat com a exemple un nou edifici cientificotècnic a la UIB per a la instal·lació de laboratoris o la nova seu del SOCIB al Pol Marí.

A més, cal tenir en compte que el pressupost plantejat encara no incorpora els recursos que arribaran del Ministeri de Ciència i Innovació per a l’execució de dos projectes complementaris d’R+D+i en els camps de la biodiversitat i l’astrofísica ni del Ministeri de Treball i Economia Social per al llançament d’una convocatòria per incorporar joves investigadors i tècnics de suport a la recerca al sistema científic balear, partides estimades en uns 3 i 4 milions respectivament.

La resta de l’increment pressupostari de la Direcció General de Política Universitària i Recerca correspon a actuacions en matèria universitària per un total de 88,4 milions, 6,5 milions més (+7,89 %) que enguany. D’aquesta quantitat, 86’5 milions responen a l’aportació global que fa el Govern a la UIB (+7’68 %) i que consolida un increment sostingut des de l’any 2015. “Fem efectives polítiques socials que són fonamentals per a aquest Govern: reducció dels preus de les matrícules, ajuts als estudiants i ampliació i millora de les infraestructures del campus”, ha especificat Company.

Cultura

L’àrea de Cultura, per la seva part, gestionarà el 2022 un total de 27,9 milions d'euros, un 11,9 % més que l’any anterior, enfocats a la reactivació del sector cultural amb una aposta per l'ICIB, l'avanç en infraestructures i l'enfortiment dels centres culturals propis. En concret, l'ICIB comptarà amb 3,06 milions, l’IEB amb 4,64 milions, la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears rebrà 6,07 milions de la Conselleria (el seu pressupost global arriba als 11,3 milions amb la construcció de la Capsa de Música) i la Direcció General de Cultura gestionarà 21,6 milions d'euros, un 12,8 % més que el 2021.

El conseller ha destacat com a iniciatives dins aquest àrea “la modernització dels equipaments culturals de les Illes, com ara la creació del Centre de Creació i Recerca de Llucalcari, el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i la Capsa de Música, que es convertirà en seu de la Simfònica. A més, incrementam novament l'aportació a Es Baluard Museu fins els 870.000 euros, un 24 % més que enguany”.

Així mateix, Company ha anunciat també un increment del 20% en la despesa de personal de les infraestructures transferides al Consell Insular de Menorca, ja que es dona resposta a una reivindicació històrica amb la dotació de 5 noves places (3 a la Biblioteca Pública de Maó i 2 al Museu de Menorca), de les quals 4 ja ofereixen servei a hores d'ara.

Modernització i Administració Digital

El pressupost general per la Direcció General de Modernització i Administració Digital per al 2022 és de 14,8 milions d’euros, un 16’7 % més que el 2021, és a dir, més de 2 milions extra respecte dels pressuposts anteriors destinats a polítiques d’immersió digital, de gestió de sistemes i tecnologies de la informació, a polítiques d’atenció ciutadana, també a polítiques d’ordenació, regulació i desenvolupament de telecomunicacions.

A aquesta quantitat, s’han de sumar, d’una banda, 17’3 milions que es dediquen a Serveis Comuns Tecnològics del Govern de les Illes Balears, i de l’altra, 530.800 euros més per a la gestió de l’Arxiu General de l’Administració. Alguns dels projectes més destacables són l’acceleració de la implantació de l’administració electrònica, la millora dels sistemes de seguretat i d’autenticació o la creació d’una oficina pilot d’Assistència en Matèria de Registre al Velòdrom Illes Balears.

Pel que fa a la Fundació BIT, el pressupost de la qual es nodreix principalment d’encomandes fetes des de distintes direccions generals del Govern, la Direcció General de Modernització i Administració Digital destinarà gairebé quasi 1 milió d’euros el 2022, una aportació que permetrà donar continuïtat a moltes actuacions ja iniciades dins del 2021. I quant a l’IBETEC, es dona continuïtat a la seva tasca de manteniment i ampliació de les xarxes de telecomunicacions amb una aportació de 3,6 milions d’euros.

Política Lingüística

Pel que fa a la Direcció General de Política Lingüística, el pressupost que destina la Conselleria per a l’exercici del 2022 és de 3,4 milions, la qual cosa suposa un increment de 400.000 euros (+13’4 %) amb polítiques i actuacions dirigides principalment a la promoció i la normalització de la llengua catalana.

Entre les accions més importants en termes pressupostaris, segons ha concretat Company, destaquen la transferència a l’Institut dels Estudis Baleàrics (425.000 €), les convocatòries de subvencions adreçades a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre (250.000 €) i a mitjans de comunicació (675.000 €), la campanya de “La justícia, també en català” (50.000 €) i una aportació a la UIB (90.000 €) per a formació especialitzada.

Fons Europeus i Oficina d’Inversions Estratègiques

Amb referència a la Direcció General de Fons Europeus i a l’Oficina de Coordinació i Planificació d’Inversions Estratègiques, el conseller ha subratllat que els pressuposts d’aquestes àrees responen a una estructura i planificació a mig i llarg termini. “L’adequada gestió de tots els recursos procedents de la Unió Europea ha estat sempre fonamental, però ho és encara més ara en l’escenari actual en el qual ens trobam. I ho és també per la dependència del finançament extern”, ha dit.

Pel que fa a la Direcció General de Fons Europeus, la Conselleria destina un pressupost d’1,6 milions (+27’4 %) “per reforçar encara més una estructura de justificació que ha estat capaç de guanyar-se la confiança de les autoritats nacionals i comunitàries”, ha explicat Company en referència a les bones dades d’execució i justificació dels projectes FEDER del període 2014-2020: 93 % de les Illes Balears enfront del 65 % de la mitjana de les comunitats autònomes i del 58 % del conjunt estatal.

Finalment, l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques compta amb 795.239 euros, que responen a la necessitat de cobrir les estructures organitzatives i mecanismes de gestió i sistemes de governança, a fi de poder comptar amb una estructura sòlida per desenvolupar l’Estratègia de les Illes Balears 2030. “Es tracta d’una Oficina que té per endavant molt recorregut i una vocació de permanència en el temps”, ha insistit Company.