torna

Detall de la notícia

Imatge 4981724

64,19 milions més per enfortir els serveis socials públics i millorar la protecció social

\ El pressupost de la Conselleria d’Afers Socials i Esports arribarà l’any 2022 fins als 309,06 milions d’euros, un 26% més

\ Els serveis socials, a més d’atendre les persones més vulnerables, generen ocupació estable i són part activa de la reactivació econòmica

\ 280,05 milions responen a polítiques socials, 6,84 a Cooperació Internacional i 22,17 a Esports

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha defensat avui davant la comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament el pressupost de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a l’any 2022. Uns pressuposts que suposen 64,19 milions més (un 26% més que l’any 2021) que seran bàsicament per enfortir els serveis socials públics com eina de cohesió social, millorar la protecció social i engreixar l’anomenat escut social.

A més, els serveis socials, amb l’arribada per primera vegada de fons europeus, es reconeixen com a part de la reactivació econòmica dins l’aposta del Govern per un nou model econòmic més diversificat i en el qual els serveis socials es configuren cada any com a generadors creixents d’ocupació estable i de qualitat, amb l’afegit de que es tracten de llocs de feina no deslocalitzables.

El pressupost de la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a l’any 2022 ascendeix a un total de 309.063.427 euros.

DG Atenció a la Dependència
És, un any més, la principal partida de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. El pressupost ascendeix a 145,9 milions d’euros, 24,7 milions més que l’any 2021.

L’atenció a les persones en situació de dependència és una prioritat d’aquest Govern. Una atenció que comença amb el reconeixement de la situació de dependència. Les Illes Balears han passat de tenir poc més d’11 mil persones en situació de dependència l’any 2015 a gairebé 25 mil en l’actualitat.

L’atenció a les persones des de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i l’atenció primerenca destinada a infants amb trastorns en el seu desenvolupament són altres dues línies d’actuació que du aquesta direcció general i que registren un augment quant a places i hores d’atenció.

DG Planificació i Equipaments
La construcció de nous equipaments públics, que es tradueix una vegada fets en més places per poder atendre el repte de l’envelliment de la població i la que està en situació de dependència, ha estat i és una prioritat d’aquesta Conselleria. Per a l’any 2022, l’arribada de fons europeus ha permès un augment de la partida i, per tant, avançar projectes. Si enguany la quantia destinada ha estat de 25,17 milions d’euros, per a l’any vinent ascendeix a 49,25 milions d’euros, 24,07 milions més que representen un creixement percentual del 95%.

Son Dureta, Maó, Es Castell, Son Martorell, Sant Llorenç, Es Migjorn i Andratx són alguns dels nous equipaments dirigits a augmentar el nombre de places de residència. I Calvià, Porreres, Alaró, Son Xigala i Cala d’Or, pel que fa a nous centres de dia.

DG Serveis Socials
El pressupost ascendeix a 46,82 milions d’euros, 12,8 milions més que l’any anterior.
La Renda Social Garantida, que actualment arriba a 4.184 famílies de les Illes Balears i a 7.557 perceptors d’una PNC, tindrà l’any 2022 un pressupost de 30 milions d’euros. La Renda Social Garantida s’està constituint com a salvaguarda per a famílies en situació de pobresa sobrevinguda que queden fora de l’Ingrés Mínim Vital per haver tingut ingressos l’any anterior.

Des d’aquesta direcció general es gestiona, a més, la convocatòria social del 0,7% de l’IRPF, que comptarà amb 5.337.502 euros destinats a finançar programes socials i a millorar equipaments de les entitats socials de les nostres illes.

També dins la lluita contra la pobresa, i fora de la renda social, cal mencionar altres actuacions i subvencions que s’articulen a través de les entitats destinades a la pobresa energètica, repartiment d’aliments o programes que intenten pal·liar les situacions de pobresa.

DG Infància, Joventut i Famílies
Suma un total de 24,65 milions d’euros per a l’any 2022, el que suposa 2,09 milions més que enguany.

Amb el centre Quatre Pins ja en marxa i traslladat Es Fusteret a un nou emplaçament, el programa de mesures judicials augmenta en 885 mil euros amb un crèdit total de 15,43 milions d’euros i la previsió de seguir augmentant places per a menors amb mesures judicials.

D’aquesta direcció general depèn el programa d’emancipació per a joves extutelats que és tot un referent a nivell nacional. S’augmenta el nombre de places d’habitatge per a joves emancipats i augmenta la partida de prestacions econòmiques en concepte de renda d’emancipació.

Un altre dels programes és el de formació i sensibilització en matèria de protocol interinstitucional de maltractament infantil i explotació sexual, dirigit a professionals dels àmbits educatius, sanitari, de serveis socials i lleure, famílies i alumnat d’ESO. A més, se segueix implementant amb els municipis els programes de competències familiars.

Així mateix, està previst l’aprovació de les Lleis de Joventut i de Lleure.

Des de l’IBJOVE, es manté el compromís de millora continua de les instal·lacions amb noves actuacions previstes al campament de La Victòria, a més de les obres de l’alberg i reforma de Can Arabí.

Dins la línia d’IBJOVE de foment de l’autoocupació del jovent, la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació inclou una partida de 60 mil euros, una quantia que enguany ja es va duplicar respecte del 2020, primer any que es va posar en marxa.

DG Cooperació
El pressupost ascendeix a 6,84 milions d’euros, amb un augment de quasi mig milió d’euros. L’any 2016, el pressupost de Cooperació era de 4,1 milions. Una passa més que posa de manifest el compromís d’aquest Govern cap a la cooperació internacional, l'educació per a la transformació social i el treball que desenvolupen les nostres ONG per fer front a les desigualtats socials arreu del món.

La convocatòria dirigida a projectes de cooperació internacional per part de les ONG augmenta fins als 3,14 milions d’euros. Els programes de cooperació bilateral internacional sumen 600.000 euros, mentre que les polítiques de sensibilització arriben als 755.000 euros.

DG Esports
Destinat a enfortir el teixit esportiu, la Direcció General d’Esports disposarà d’un pressupost per a l’any vinent de 22.169.341 euros, 1,6 milions d’euros més que el 2021.

La partida principal de subvencions i patrocinis dirigides a enfortir el teixit esportiu (federacions, clubs i esportistes) puja fins als 4,5 milions d’euros amb un augment de més de 200.000 euros respecte de l’any 2021.

A més, es mantenen les ajudes per als desplaçaments interilles amb un total de 1.249.086 d’euros i les de compra de material amb 200.000 euros.

La partida destinada al funcionament de la Fundació per a l’Esport Balear, on es gestionen els programes de tecnificació esportiva, arriba als 5.873.750 euros, fet que suposa un augment de 150.000 euros respecte de l’any 2021.

Cal destacar que la partida d’inversions del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears arriba als 2.522.325 d’euros, un augment de més d’1 milió respecte de l’any 2021, per les obres de l’aulari.

Secretaria General
El pressupost ascendeix a 13,33 milions d’euros. És un creixement de 1,22 milions d’euros respecte de l’any anterior que se centren en la millora del servei púbic amb accions com la millora dels sistemes d’informació cap al ciutadà, la renovació informàtica i la contractació temporal de personal per a la gestió dels fons europeus.