vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4980311

Exposició pública projecte Conservatori de Música i Dansa de Maó.

Publicació de la resolució per la qual s'aprova dur a terme el tràmit d'informació pública del projecte d'execució de la conversió del Teatre Sala Augusta en seu del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca al terme municipal de Maó (Fase 1)