torna

Detall de la notícia

Imatge 4986052

Convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) «Next Generation EU»

Actuacions subvencionables: Es poden rebre ajudes per a les següents actuacions:

— Actuació 1: millora de l’envolupant tèrmica.

— Actuació 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Comprèn:

  • Actuació 2.1: substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Actuació 2.2: substitució d’energia convencional per geotèrmica.
  • Actuació 2.3: substitució d’energia convencional per biomassa en instal·lacions tèrmiques.
  • Actuació 2.4: millora de l’eficiència dels subsistemes de generació no inclosos en les actuacions anteriors.
  • Actuació 2.5: millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

— Actuació 3: millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 27 de desembre de 2021 i finalitza quan s'esgoti el crèdit o, com a màxim, 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per a la justificació és de 18 mesos des de la notificació de la resolució de concessió.

Procedència del fons: el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Així mateix, en cas de dubtes sobre la tramitació de subvencions podeu accedir a l’enllaç següent: (finestreta tramitació subvencions)