torna

Detall de la notícia

Imatge 4947742

Més de 8 mil alumnes es beneficiaran el curs 2021/22 dels ajuts de menjador

\ El pressupost d’aquesta convocatòria és de 7milions d’euros, la quantitat més alta destinada mai a ajuts de menjador

\ El curs passat amb dues convocatòries es va arribar a 7.563 usuaris

\ Destaca l’increment de sol·licituds presentades, un total de 12.462

\ S’ha fet una resolució per ampliar  la dotació per atendre les sol·licituds admeses que no han rebut ara ajut

Una vegada s’ha celebrat la Comissió Avaluadora dels Ajuts de Menjador per al curs 2021/22. Avaluades les sol·licituds presentades s’han adjudicat un total de 8.204 ajuts, front els 7.563 del curs passat. Això suposa un increment de 641 alumnes beneficiaris amb ajut per a aquest curs en comparació al passat. D’aquest total, 3.999 seran alumnes de centres concertats i 4.186  de centres públics. Els ajuts arriben a centres públics i concertats i centres 0-3.

Del total d’ajuts concedits 8.186 són per motius socioeconòmics i 18 de transport.

Per illes a Mallorca arribaran 7.391 ajuts en front als  6.762 del curs passat, a Menorca 413 ajuts en front als  428  de l’any passat, a Eivissa  356 ajuts en front als  342 i a Formentera 25 ajuts en front als  31.

Enguany, s’ha experimentat un fort increment de sol·licituds, més 2 mil més que en l’anterior convocatòria. En total s’han presentat 12.585 sol·licituds de les quals se n’han admès 10.210. El curs passat es presentaren 10.127 sol·licituds entre les dues convocatòries. Del total de sol·licituds admeses enguany s’han pogut atorgat 8.204 ajuts fins exhaurir el pressupost previst, 7 milions d’euros, mantenint la dotació més alta que s’ha destinat mai a ajuts de menjador.

“Està clar que la situació extraordinària que vivim per la pandèmia té molt a veure en aquest increment de sol·licituds tan important” ha explicat Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. “Tot i destinar un pressupost molt elevat, el mateix que l’any passat, en el que vàrem haver de fer dues convocatòries durant el curs, no ha estat suficient per atendre totes les sol·licituds amb dret a rebre ajuts, per això hem posat en marxa un procediment que permetrà ampliar la dotació i d’aquí a uns mesos es podran donar ajuts als que ara en tenen dret i no n’han rebut”.

Ja s’ha posat en marxa el procediment que permet que l’adjudicació actual sigui una concessió parcial i es pugui ampliar el pressupost amb prop d’1 milió més per poder atendre les 2.006 sol·licituds admeses però que no han rebut dotació.

Fernández ha volgut destacar que “estam donant més ajuts que mai amb el pressupost més elevat que s’ha destinat a Balears en aquest concepte i amb l’ampliació prevista estarem a prop dels 8 milions d’euros”.

Cal destacar que s’han atorgat els ajuts a les sol·licituds amb puntuacions més altes, es a dir que han rebut més de 15 punts i per tant tenen les aportacions més elevades: 770 euros (15 a 19 punts) i 880 euros (20 o més punts).

Actualment a Balears hi ha 185 centres públics amb servei de menjador, dels quals 149 són a Mallorca, 13 a Menorca i 23 a Eivissa i Formentera.

Els ajuts de menjador tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts es dirigeixen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil de la xarxa pública o de la complementària que siguin usuaris del servei de menjador el curs 2021-22.

Evolució pressupost ajuts menjador

Any

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Dotació

800.000

1.100.000

2.100.000

2.100.000

2.600.000

3.500.000

7.000.000

*7.000.000

* Pendent d’increment per atendre les sol·licituds admeses sense quantia

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Formació Professional  i, s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador:

a)     Beneficiaris directes:

–                   80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)

 

b)     Per motius socioeconòmics:

–                   20 o més punts: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)

–                   De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)

–                   De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)

–                   De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)

 

c)       Per motius de desplaçament:

–                   De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)

–                   De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)