torna

Detall de la notícia

Imatge 4946209

El Govern tramitarà més de 3,6 milions en ajudes de fons europeus per al sector del transport

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, s’ha reunit avui amb representants de la Federació Balear de Transport (FEBT), ASTRAME i PIME Eivissa per donar a conèixer els detalls de les ajudes que, amb fons europeus Next Generation, podran rebre per a la renovació de la flota de vehicles.

Les ajudes, que s’emmarquen en el Pla de Recuperació i Resiliència del Govern espanyol aprovat per la Unió Europea, s’adrecen a autònoms i empreses de transport de passatgers (privat) i també de transport de mercaderies.

Aquestes primeres ajudes, que per al conjunt de l’Estat tenen una quantia global de 174 milions d’euros, formen part d’un pressupost més alt —de fins a 400 milions d’euros— que s’anirà aportant una vegada que es gasti i justifiqui la primera partida.

Les empreses i els autònoms de transport de les Illes Baleares, en aquesta primera fase, podran rebre fins a 3.621.025 euros per renovar la flota de vehicles . Són unes ajudes que tramitarà la Comunitat Autònoma i que rebran directament els sol·licitants.

A més d’aquesta línia d’ajudes per renovar la flota, hi ha la previsió que s’obri també una segona línia d’ajudes (destinada igualment al sector de transport de passatgers i mercaderies) per digitalitzar aquestes empreses i per un import de 110 milions d’euros.

Aquestes ajudes tenen com a beneficiaris els titulars d’autoritzacions de transports de passatgers, en vehicles de més de vuit places i de mercaderies.

El criteri de repartiment és el nombre de vehicles de mercaderies i passatgers (no transport públic) domiciliats a la Comunitat Autònoma.

Es podran acollir a aquestes ajudes els tipus de vehicles següents: microbusos, minibusos i autobusos (més de vuit places) i de transport de mercaderies (d’entre 3,5 tones i 12 tones o de més de 12 tones).

Les línies de les ajudes de renovació de flota són per donar de baixa vehicles contaminants, adquirir vehicles d’energies alternatives, transformar la propulsió dels vehicles cap a energies menys contaminants i instal·lar punts de recàrrega.

Les ajudes oscil·len entre 2.500 i 200.000 euros en el cas de l’adquisició de vehicles d’hidrogen.

La previsió és que el Govern de l’Estat completi la transferència d’aquests 3,6 milions el mes de desembre i, dins els tres mesos següents, fer la convocatòria perquè les empreses del sector puguin demanar les ajudes.

Les ajudes es destinen als casos següents:

1. Convertir en ferralla i donar de baixa

En aquest cas es pot rebre l’ajuda per a un màxim de trenta vehicles si es tracta d’una empresa i per a un vehicle si s’és autònom.

Les ajudes són d’entre 2.500 i 25.000 euros per vehicle, en funció de la tipologia d’aquest.

2. Adquirir vehicles d’energies alternatives (menys contaminants)

La quantia de l’ajuda és proporcional al major cost d’energies alternatives respecte d’un dièsel. L’import és superior per a les tecnologies d’emissions menors.

Es pretén incentivar l’adquisició de vehicles de zero emissions (elèctrics i d’hidrogen), baixes emissions (híbrids endollables i híbrids) i de gas natural.

En aquest cas, es pot demanar l’ajuda per a cinquanta vehicles com a màxim en el cas d’una empresa i un per persona física en el cas d’autònoms.

Les quanties varien segons el tipus de vehicle que s’adquireixi:

— En el cas d’híbrids simples: entre 15.000 i 60.000 euros per vehicle.

— En el cas d’híbrids endollables: entre 20.000 i 70.000 euros per vehicle.

— En el cas de vehicles de gas natural: entre 15.000 i 50.000 euros per vehicle.

— En el cas de vehicles elèctrics: entre 45.000 i 200.000 euros per vehicle.

— En el cas de vehicles d’hidrogen: entre 45.000 i 200.000 euros per vehicle.

 

3. Modificar la forma de propulsió dels vehicles

S’ofereixen ajudes per transformar la propulsió de vehicles de dièsel, gasolina o gas perquè passin a funcionar com a vehicles de zero emissions, elèctric o d’hidrogen.

El límit de l’ajuda és per a cinquanta vehicles per empresa i un per persona física.

Les ajudes van de 18.000 a 20.000 euros per vehicle.

 

4. Implantar punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Han de tenir accés públic i les ajudes són d’entre 10.000 i 40.000 euros.

Aquestes ajudes van condicionades a la sol·licitud per adquirir vehicles elèctrics.