torna

Detall de la notícia

Imatge 4946091

Yllanes i Marí signen un conveni per a la implantació d'autoconsums compartits a habitatges de protecció pública que abaratirà la factura de la llum

El Conveni entre l’IBE i l’IBAVI regula la cessió de cobertes d'HPP per a la implantació d'autoconsums compartits i la utilització del retorn de la venda d'energia per a la rehabilitació energètica dels habitatges protegits

El vicepresident del Govern, conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i president de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), Juan Pedro Yllanes, i el conseller de Mobilitat i Habitatge i president de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Josep Marí, han signat aquest dijous el Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Habitatge i l’Institut Balear de l’Energia per al desenvolupament d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu i el seu aprofitament energètic.

Aquest Conveni regula la cessió de cobertes d'habitatges de protecció pública (HPP) de l'IBAVI per a la implantació d'autoconsums compartits per part de l'IBE i la utilització del retorn de la venda d'energia per a la rehabilitació energètica dels habitatges protegits. Els edificis es troben situats a diferents municipis de l’illa de Mallorca: Palma, Capdepera, Manacor, Santa Margalida, sa Pobla i Pollença.

El Conveni es desenvoluparà en dues fases: una primera fase en què s’implantaran els autoconsums compartits allà on tot l'edifici sigui propietat de l'IBAVI i una segona fase en què hi hagi a més propietaris tercers. En aquest segon tipus d'edificis, l'IBAVI impulsarà acords de juntes de propietaris per a la cessió a l'IBE de la coberta, i s’hauran d’haver fet les instal·lacions el 31 de desembre de 2025. En aquest sentit, la inversió estimada per a ambdues fases s’eleva a un total de 3.267.509 euros més IVA, i es preveu ja en el pressupost de 2022 una inversió d’un milió d’euros per a aquestes instal·lacions. El Conveni regula la cessió de les cobertes de 54 edificis amb un total de 56.055 metres quadrats, a on s’estima poder instal·lar 2.451kW d’energies renovables.

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha destacat que «aquest Conveni tindrà uns beneficis directes de mitigació del canvi climàtic, i possibilitarà l’arribada de l’autoconsum d’electricitat a habitatges plurifamiliars i a llars amb menor capacitat inversora, que veuran abaratida la seva factura elèctrica, així com la constitució d’un fons de rehabilitació energètica d’habitatges de protecció oficial. L'objectiu principal a curt termini és fer possible que tots els consumidors, especialment els vulnerables d'aquestes llars, tenguin també accés a la possibilitat de consumir energia renovable, de quilòmetre zero i a un preu de cost, per permetre així abaratir la factura de la llum. Tot això sense la necessitat que realitzin cap inversió inicial.»

Per la seva banda, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha apuntat que «des que governam tots els habitatges que construïm a través de l’IBAVI tenen uns estàndards de sostenibilitat ambiental que garanteixen uns consums elèctrics gairebé mínims. Però tenim part del parc públic d’habitatge que no és de nova construcció que necessita una rehabilitació energètica. És per això que aquest Conveni beneficiarà 18 edificis sencers on els seus inquilins veuran una gran reducció de les factures d’electricitat».

En la signatura del Conveni també ha participat el director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, qui ha declarat que «aquest Conveni conjuga la vocació de fer aterrar l’autoconsum d’electricitat renovable en llars vulnerables i la de trobar mecanismes de finançament de la rehabilitació energètica dels habitatges a llarg termini. Aquest Conveni és un instrument per reduir la pobresa energètica doblement: l’elèctrica via autoconsum compartit i la tèrmica via rehabilitació dels edificis».

Aquest Conveni, que tindrà una vigència de 30 anys, va en la línea del que estableix la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que fixa els objectius a llarg termini en matèria de lluita contra el canvi climàtic i transició energètica i, per fer-ho possible, planteja la necessitat d’augmentar notablement la penetració d’energies renovables. El mateix cos legislatiu marca com a prioritari el desenvolupament d’aquestes fonts en entorns urbans, de manera que es pugui evitar el consum de territori, alhora que s’afavoreixi l’autoconsum i la reducció dels costs elèctrics i ambientals. D’aquesta manera, tenint en compte que hi ha superfície infrautilitzada, com ara les cobertes de determinats edificis, es considera un objectiu d’ambdues administracions executar aquest projecte i contribuir a la descarbonització de la producció elèctrica.

En aquest sentit, l’IBE executarà les instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis en qüestió per mitjà de la contractació del projecte i l’execució de les obres d’instal·lació i en finançarà el projecte per tal de mantenir les instal·lacions, que en tot cas seran propietat de l’Institut Balear de l’Energia, a gestionar-ne la producció, així com a revertir el retorn d’aquestes a l’IBAVI. A més, l’IBE mantindrà les instal·lacions i assumirà el cost durant la seva vida útil.

Per la seva banda, l’IBAVI n’autoritzarà a l’Institut Balear de l’Energia la instal·lació en els edificis de la seva titularitat durant el temps de vigència d’aquest Conveni, facilitarà l’accés a la instal·lació per al seu manteniment, adquirirà una part de l’electricitat que s’hi produeixi, i destinarà els fons obtinguts d’aquestes instal·lacions a rehabilitar energèticament els habitatges de protecció oficial de la seva titularitat.

Cal assenyalar que l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut Balear de l’Energia (IBE) són entitats públiques empresarials en el marc de la Llei 7/2020, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, l’IBE té, entre les seves finalitats, el foment i l’execució d’actuacions en matèria d’eficiència, gestió i estalvi energètics, com també d’energies renovables, la comercialització d’energia d’acord amb la normativa aplicable, l’elaboració d’estudis i anàlisis en matèria de canvi climàtic i transició energètica, així com la intervenció per fomentar la iniciativa energètica pública en tots els àmbits institucionals.

Enllaços