torna

Detall de la notícia

Comunicació del Director General de Comerç a les empreses de joc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El desplegament reglamentari de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears contingut en el Decret 41/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de la comunitat autònoma de les Illes Balears; en el Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i el Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu l’obligatorietat d’obertura al públic dels establiments de joc en sentit estricte d’un número determinat de mesos a l’any.

No obstant això, ateses les mesures aprovades mitjançant normativa sanitària excepcional de prevenció, contenció i coordinació, i altres instruments jurídics, dictades pel Govern de les Illes Balears per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha ocasionat que, des d’un punt de vista jurídic normatiu, la normativa de joc s’hagi vist desplaçada per aquestes normes i actes durant tot el període de transició cap a la nova normalitat.

El director general de Comerç

Miquel Piñol Alda