torna

Detall de la notícia

Resolució de creació de la Comissió de Becaris curs 2021-2022

Constitució, composició i funcionament de la Comissió de Becaris