torna

Detall de la notícia

Imatge 4920911

22 centres han iniciat el programa Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

S’ha iniciat a 22 centres de les Illes Balears el programa «Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts». Aquest programa està adreçat a alumnes de l’etapa secundària obligatòria  que s’han incorporat de manera tardana al sistema educatiu i intenta donar resposta a les necessitats lingüístiques i sociolingüístiques dels nouvinguts. 

Els 35 tallers afavoriran que els alumnes puguin assolir els objectius de les diferents àrees o matèries sense els impediments ocasionats pel desconeixement de la llengua d’aprenentatge i al mateix temps aprofundir en el coneixement de les característiques culturals, lingüístiques i històriques de les Illes Balears.

Les sessions dels tallers es distribuiran proporcionalment entre l’1 d’octubre de 2021 i el 31 de maig de 2022.