torna

Detall de la notícia

Imatge 4908612

46 mil alumnes d'entre 12 i 16 anys es formaran per prevenir l'explotació sexual a adolescents

La Conselleria d'Afers Socials i l'IBDONA, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, han organitzat per als tres propers cursos escolars un conjunt de tallers d'educació afectivo-sexual i de prevenció de l'Explotació Sexual infantil i adolescent que arribarà a la totalitat de l’alumnat d'ESO.

En concret està previst que durant el curs 21/22 es facin 900 tallers per a l’alumnat de 2n i 4t d’ESO. 900 tallers més al curs 22/23 i 500 tallers més al curs 23/24. Això significa que uns 46 mil alumnes d'ESO de les Illes Balears passaran durant almanco un curs escolar per un d'aquests tallers.

La formació consisteix en dues sessions d'una hora de durada cada una. A la primera es farà una presentació i una introducció al taller amb l'objectiu d'emmarcar què són les relacions afectives sexuals positives, assenyalant els requisits bàsics dins d'elles. A la segona sessió s'explicarà què és l'explotació sexual, la tracta d'éssers humans i la corrupció de persones menors d'edat. En aquestes sessions també s’ajudarà i orientarà a les joves i als joves que ho sol·licitin.

Altres formacions

Pel que fa a les famílies de les adolescents, està previst que durant els propers tres cursos escolars es facin 150 tallers cada any.

Per altra banda, hi ha formació específica dirigida als professionals dels ámbits educatius, sanitari, de serveis socials i lleure. Se’ls forma en el Protrocol de Maltractament, el protocol específic d’abús, la identificació d’indicadors i les pautes generals de gestió de les situacions.

Està previst que durant ela tres propers cursos escolars es formi 750 professionals per any. 

Aquesta línia de formació permanent es va implementar l’any 2016 amb l’objectiu de treballar de forma continuada i sostinguda en la formació dels professionals per a millorar la detecció i la prevenció.

La Conselleria d’Afers Socials vol continuar fent els tallers i la formació dirigida a adolescents i les seves famílies perquè és una de les formes de combatre l’abús sexual i l’explotació sexual infantil. És imprescindible la formació dels professionals perquè detectin les víctimes i sensibilitzar i formar a les potencials víctimes sobre quines són les conductes admissibles i quines no ho són en relació a aquesta problemàtica. A la vegada, si han estat víctimes, han d’aconseguir rebre ajuda. L’abús i l’explotació sexual és una xacra què és a la societat i que cal afrontar amb rigor i serietat.

Campanya publicitària

A més, de la formació, la Conselleria d’Afers Socials i Esports segueix fent difusió de la campanya publicitària destinada a prevenir l'explotació sexual d’adolescents titulada “Per a l'explotador sexual, l'objectiu ets tu”. Aquesta campanya s’adreça a les adolescents de les Illes Balears per informar-les dels riscos que corren i al mateix temps empoderar-les perquè denunciïn i diguin no.

L’agència encarregada de la campanya ha seguit l’estratègia de parlar en un llenguatge que arribi a les adolescents i utilitzar els mateixos codis que elles utilitzen, com per exemple el codi que es fa servir a la publicitat que ells entenen perfectament. En un to i una estètica similar al d’un anunci de moda, la intenció de la campanya no és altra que fer entendre als i les joves que el seu cos no està en venda i que no s’ha de fer servir com a moneda de canvi per a aconseguir objectes com a regals, experiències, etc...

La campanya es difondrà al llarg de vàries setmanes als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, en especial a l’aplicació TikTok i per cartelleria a centres educatius, sanitaris i locals d’oci, entre d’altres.