torna

Detall de la notícia

Imatge 4907508

El Consell de Govern autoritza la investigació de les varietats de garrover i ametller i l'adaptació al canvi climàtic

El Consell de Govern ha autoritzat a Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’inici de l’expedient de despesa per al foment de projectes d’experimentació agrària. SEMILLA serà l’encarregada de coordinar aquest projecte d’investigació, que executarà TRAGSA. L’import total és d’1.234.435,13 euros per als pròxims cinc anys (2021-2026).

L’objectiu d’aquest programa d’investigació és investigar i fer recerca per a la millora del coneixement agrari, i millorar i impulsar la competitivitat del sector. Se centrarà principalment en dos cultius, el garrover i l’ametler. Les principals línies de treball en garrover són l’avaluació del comportament agronòmic de les varietats més productives, així com la comparació entre aquestes. També està prevista l’avaluació del comportament de varietats seleccionades de garrover d’alt rendiment en garroví amb reg d’aigües depurades. El projecte també preveu la caracterització de varietats de garrover de les Illes Balears, la plantació de varietats seleccionades per a la selecció de material de multiplicació per al sector professional i l’avaluació de l’autofertilitat de clons hermafrodites de varietats de garrover.

En relació amb l’ametler, aquest projecte d’experimentació preveu l’adaptació de varietats d’ametler de floració tardana i varietats no comercials productives, també de floració tardana, obtingudes en programes de millora varietal de diferents centres de recerca (IRTA, CEBAS-CSIC, CITA i INRA) per avaluar-ne l’adaptació a les condicions edafoclimàtiques de Mallorca i conèixer el comportament agronòmic. També estableix la implantació d’un reservori de plantes de varietats autòctones d’ametler lliures del bacteri Xylella fastidiosa mitjançant termoteràpia en condicions de bioseguretat.

El projecte també preveu l’estudi sobre la influència de la zona de producció i la dosi de reg en la composició nutricional de l’ametla de varietats foranes i autòctones. Finalment, en relació amb aquest cultiu, es preveu avaluar el comportament agronòmic de les varietats més productives i resistents a la Xylella fastidiosa en diferents condicions hídriques en cultiu ecològic. L’estudi analitzarà tant les varietats autòctones com foranes.

Aquest projecte de recerca de les varietats de garrover i d’ametler es farà, sobretot, en finques experimentals situades a Mallorca.

També està prevista la implantació d’una coberta agrovoltaica en un cultiu d’arbres tropicals a Sa Granja, on té la seu la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per compatibilitzar agricultura i energia fotovoltaica.