torna

Detall de la notícia

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 d'octubre de 2021, per la qual s'autoritza la convocatòria extraordinària de setembre de proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de músic