torna

Detall de la notícia

Imatge 5178369

Programa PROA+ (21-24)

Convocatòria per als cursos escolars 2021-2024 del Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOIB núm. 136, de 5 d’octubre de 2021)

Finalitat: El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Per a més informació adreçau-vos a proaplus@dgpice.caib.es


Novetats 2022-2023

 

 

 

 

 

A 101 - Avaluació de barreres

 

A 103 - Famílies a l'escola, escola de famílies

 

A 201 - Absentisme

 

A 203 - Tutoria individualiltzada

 

A 204 - Tutoria entre iguals

 

A 208 - Digicraft

 

A 230 - PAE PROA+

 

A 233 Dinamització de biblioteques

 

A 261 - Model RTI en lectura

 

A 502 - Xarxa PROA+

 

A 550 - Pla d'acollida del professorat

 

Comptabilitat

 

Exempcions Activitats Palanca

 

NOTÍCIES

Jornades PROA+ Cantàbria (16-18 novembre de 2022)

 

Documents 2021-2022

 

 

 

 

 

 

Documents