torna

Detall de la notícia

Imatge 5879003

Programa PROA+ (21-24)

Convocatòria per als cursos escolars 2021-2024 del Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOIB núm. 136, de 5 d’octubre de 2021)

Finalitat: El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Per a més informació adreçau-vos a proaplus@dgpice.caib.es

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A partir de dia 22 de juny de 2023 podeu consultar la documentació del PROA+ al nou espai de sites del programa. 

Des d'aquest moment totes les actualitzacions es faran únicament al sites .

Per accedir-hi pitjau AQUÍ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 CURS 2023-2024


Novetats 2023-2024

 

 

 

 

CURS 2022-2023

Documents d'interès

 

 

 

 

 

A 101 - Avaluació de barreres

 

A 103 - Famílies a l'escola, escola de famílies

 

A 201 - Absentisme

 

A 203 - Tutoria individualiltzada

 

A 204 - Tutoria entre iguals

 

A 208 - Digicraft

 

A 230 - PAE PROA+

 

A 233 Dinamització de biblioteques

 

A 261 - Model RTI en lectura

 

A 501 - Gestió del canvi

 

A 502 - Xarxa PROA+

 

A 550 - Pla d'acollida del professorat

 

Comptabilitat i justificació econòmica

 

Exempcions Activitats Palanca

 

NOTÍCIES

Jornades PROA+ Cantàbria (16-18 novembre de 2022)

Resum i conclusions Jornades PROA+ Cantàbria

 

CURS 2021-2022

 

 

 

ANNEXES QUE S'HAN D'ENVIAR DEL 21-22

 

 

 

 

 

 

Documents