torna

Detall de la notícia

Resolució de concessió d'ajuts d'escolarització, curs 2021-22

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 24 d’agost de 2021 per la qual es
concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats
en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa
d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022