torna

Detall de la notícia

Imatge 4880263

Més de 660 alumnes d'estudis superiors artístics comencen el curs avui a les Illes Balears

Avui ha començat el curs per als 666 alumnes de tots els centres superiors artístics de les Illes Balears. Del total d’alumnes, 408 estan matriculats a l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASDIB) —amb matrícula encara oberta—, 68 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESADIB) i 190 al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB). L’aplicació dels nous protocols referits a la COVID-19 permetrà ampliar les activitats professionals a tots els centres.

Les noves mesures suposen que aquest curs es podran dur a terme, tant al CSMIB com a l’ESADIB i amb el vistiplau del Departament d’Inspecció d’Educativa (DIE), activitats professionals anàlogues i es permetrà un aforament del 100 % als auditoris per poder abordar repertoris més ambiciosos amb un major nombre d’intèrprets a l’escenari.

Més activitats amb els nous protocols referents a la COVID-19

El CSMIB manté el mateix nombre d’alumnes que el curs passat, un total de 190. El centre ha experimentat aquest curs un creixement orgànic, ja que ha aconseguit omplir especialitats amb baixa matricula. Cal destacar que, dels 190 alumnes matriculats, un 4 % són estrangers i un 28 % d’altres comunitats autònomes.

En el curs que fa vint des de la inauguració del CSMIB, destaca el nomenament d’un nou equip directiu, el manteniment  dels programes de professors convidats i directors convidats per a les estades de les diverses formacions (concerts), eixos diferencials del CSMIB respecte altres conservatoris nacionals.

L’aplicació dels nous protocols sobre la COVID-19, amb el vistiplau del DIE, els permet assimilar activitats professionals anàlogues i autoritza un aforament del 100 % de l’auditori, la qual cosa es tradueix en repertoris amb un major nombre d’intèrprets a l’escenari.

A més, aquest curs continuarà plenament operatiu el sistema de reserva d’aules en línia per als alumnes, implantat amb molt d’èxit el curs passat. 

A l’ESADIB s’han cobert el 100% de les places ofertades, i s’han matriculat un total de 68 alumnes. També el nous protocols COVID els permetran un aforament a l’auditori del 100% i es podran representat obres i tallers amb normalitat. Respecte a L’ERIC (Espai de Recerca, Innovació i Creació) continuarà amb la seva tasca d’investigació teatral. 

Cal destacar que el centre disposa d’un nou equip directiu i entre les novetats presentades per a aquest curs es troben els acords amb teatres externs, com ara el Teatre Principal de Palma i el Teatre Xesc Forteza per dur a terme activitats acadèmiques i representacions.

L’EASDIB té aquest curs 2021-2022 un total de 408 alumnes, xifra que baixa lleugerament respecte dels 418 del curs passat. Aquest centre ofereix els estudis superiors de Disseny (Gràfic, Interiors, Moda i Producte) i els cicles formatius d’Arts Plàstiques, Fotografia, Il·lustració, Joieria Artística i Còmic. Un total de 140 alumnes estan matriculats en algun d’aquests cicles formatius. En total comencen avui al centre 548 alumnes, però s’ha de tenir en compte que la matrícula encara roman oberta per als qui es varen presentar a les proves de setembre. 

Cal destacar que el centre, per tal de donar compliment als nous protocols referents a la COVID-19, ha habilitat dos nous espais comunitaris, oberts i ventilats perquè els usi l’alumnat. També ha inaugurat dues aules noves i un nou espai d’impressió.

Una altra novetat després de la implantació el curs passat del primer curs de Còmic, és  la continuació d’aquests estudis amb la implantació al centre del segon curs de Còmic.