torna

Detall de la notícia

Imatge 4877900

Armengol inaugura el curs de formació professional al CIFP Pau Casesnoves d'Inca

La presidenta destaca l’estratègia del Govern per impulsar l’FP i “garantir una millor competitivitat” a l’economia de les Illes Balears

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha visitat avui el CIFP Pau Casesnoves amb motiu de l’inici de curs de formació professional. Aquest centre té una oferta de 449 places distribuïda en 17 cicles, dels quals 1 és d’FP bàsica, 6 són de grau mitjà i 10 de grau superior. El centre ofereix cicles de 5 famílies: Administració i Gestió, Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Informàtica i Comunicacions, i Transport i Manteniment. D’altra banda, el centre també impartirà aquest curs 6 certificats de professionalitat.

Armengol ha volgut agrair “la magnífica feina de tota la comunitat educativa, que ha donat un exemple a tota la societat” durant la pandèmia. La presidenta ha destacat també que pel Govern és “estratègic impulsar l’FP des de la passada legislatura” per “garantir una millor competitivitat” a l’economia de les Illes Balears. “Això passa per millor formació dels nostres treballadors i treballadores i obrir les possibilitats de nous nínxols d’ocupació amb la millora del model econòmic, més equilibrat, sostenible i lligat a temes punters”, ha subratllat. En aquesta línia, ha recordat que es du a terme una “estratègia molt ampla” en l’FP impulsada pels fons europeus.

També ha destacat el paper i l’aposta del CIFP Pau Casesnoves, ja que ha introduït “nous cicles punters per a la millora del model econòmic”, lligats a les renovables, les telecomunicacions o l’informàtica, així com el curs d’especialització en intel·ligència artificial i big data.

Per part seva, el conseller March ha destacat que d’aquest curs s’espera que sigui “un curs segur, com l’any passat”. A demés, el conseller ha posat en valor la Formació Professional: “ens hem de conscienciar que invertir en FP és la base del nostre futur, i el nostre futur per passa per millorar la qualificació dels nostres treballadors i la productivitat de les Illes Balears”.

En el decurs de la visita, la presidenta ha tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament del cicle de grau superior d’Energies Renovables que fou implantat el curs 2018-2019 i que actualment té totes les places ocupades. El cicle permet obtenir el títol de tècnic superior en Energies Renovables i prepara els alumnes per gestionar el funcionament de parcs eòlics, el muntatge i la conservació d’instal·lacions solars fotovoltaiques, i organitzar el muntatge de subestacions elèctriques, entre d’altres.

També ha visitat l’aula de tecnologia adaptada al sector productiu (ATECA) del centre que es va implantar el curs passat. Aquests espais imiten entorns de treball incorporant-hi recursos propis de cada sector productiu, mitjançant simuladors i altres elements tecnològics. En aquestes aules els alumnes de diferents famílies professionals poden dur a terme tasques que els aproximin a un entorn del lloc de treball i practicar l’ús de tecnologies innovadores com puguin ser la realitat virtual, els simuladors sanitaris o la impressió i l’escaneig en 3D. Els centres que ja disposen d’aquestes aules són el CIFP Francesc de Borja Moll (Palma), el CIFP Pau Casesnoves (Inca), l’IES Algarb (Sant Jordi de ses Salines) i l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó). El curs 2021-2022 hi haurà un total de 9 aules de tecnologia aplicada, ja que se n’incorporen 5 de noves, que s’afegeixen a les 4 creades el curs passat.

Cal destacar que el CIFP Pau Casesnoves serà un dels centres que implantarà aquest curs un dels màsters d’FP, concretament el Curs d’especialització en intel·ligència artificial i big data.

En total, a les Balears el curs 2021-2022 s’oferiran tres cursos d’especialització en quatre centres que tenen com a objectiu complementar les competències dels titulats en formació professional de grau mitjà o superior segons el cas. Tenen una durada de 300 a 700 hores i completen la formació general dels cicles amb una especialització concreta pensada per donar una resposta ràpida a les demandes del món industrial i empresarial. A més de l’esmentat al CIFP Pau Casesnoves, també s’impartiran el Curs d’especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació al CIFP Borja Moll i l’IES Sa Colomina. D’altra banda, es continuarà oferint el Curs d’especialització en forneria i brioxeria artesanals a l’IES Josep Sureda i Blanes.

Més alumnes, més oferta i més docents el curs 2021-2022 a FP

Per al curs 2021-2022 s’ha incrementat l’oferta de manera important, ja que s’implanten 15 cicles nous, 3 cursos d’especialització i s’ha diversificat i completat l’oferta amb 12 mòduls a distància, que permeten oferir aproximadament 1.260 places més de nova creació respecte a les que hi havia el curs passat.

L’increment d’oferta s’ha focalitzat en els graus mitjans, ja que és on es rep un nombre més gran de sol·licituds. De fet, dels 15 cicles nous, 10 seran de grau mitjà (CFGM), 4 de grau superior (CFGS) i 1 d’FP bàsica.

A més, també creix de manera destacada el nombre de docents, ja que enguany s’incorporen a les aules d’FP 205 professors més. Aquesta xifra inclou els 88 docents que s’incorporen enguany als centres educatius per impartir els certificats de professionalitat. Cal destacar que a partir del curs 2021-2022 els centres educatius es coordinen per generalitzar una oferta formativa per a l’ocupació integrada als centres. Seran els mateixos centres (instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional i CEPA) els que impartiran aquesta formació amb el personal docent propi.

En aquest sentit, convé recordar que aquesta setmana s’ha presentat l’increment del 40 % de l’oferta de certificats de professionalitat, amb una inversió de 4,6 M€ i la previsió d’arribar a 1.665 alumnes. Per fer-ho possible, els centres educatius obriran a la tarda.

A hores d’ara ja hi ha aproximadament 16.700 alumnes matriculats a l’FP presencial, els quals avui comencen el curs escolar a les Illes Balears. S’ha de tenir en compte que encara no ha acabat el període de matriculació de l’FP.