torna

Detall de la notícia

Imatge 4875394

Agricultura convoca ajuts per valor d'1.000.000 euros per a projectes de transformació de l'agricultura ecològica

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha convocat subvencions per a inversions en la transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles ecològics. Es tracta de la subvenció corresponent a l’any 2021, dotada amb 1.000.000 euros. Aquests fons provenen completament del Next Generation, a través del pla de reconstrucció, transformació i resiliència. Es tracta d'uns ajuts que pretenen potenciar l'agricultura ecològica a través de projectes de transformació agroalimentària que fomentin el sector ecològic de les Balears. 

Es podran subvencionar les inversions materials o immaterials que es facin a les Illes Balears, que persegueixin algun dels següents objectius: millorar el rendiment, la competitivitat i el desenvolupament econòmic; el foment dels productes de qualitat; o afavorir la innovació i el respecte al medi ambient, la seguretat laboral, la higiene i el benestar animal, i millora de les ràtios de sostenibilitat. L’ajuda és d’un 60% dels costos elegibles, que es pot incrementar en alguns casos fins al 75%. Per poder sol·licitar les ajudes, la inversió subvencionable ha de tenir un import mínim de 50.000 euros. El termini de presentació de les ajudes finalitza el 17 de novembre de 2021. La selecció dels beneficiaris de les ajudes s’ha de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

El sector primari s’enfronta a reptes constants, derivats, entre d’altres, de la liberalització progressiva del comerç mundial, la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), el desenvolupament tecnològic, l’augment de les exigències mediambientals i les noves demandes de qualitat i seguretat alimentària. A totes aquestes circumstàncies estructurals, s’hi ha sumat la COVID-19, que ha impactat fortament en l’estructura productiva i en els canals de comercialització. Les Balears han de promoure el desenvolupament sostenible del sector agroalimentari, des del punt de vista econòmic i mediambiental, i millorar l’eficiència i la competitivitat, l’orientació cap a productes de qualitat reconeguda, la diversificació de produccions, i especialment la producció ecològica. A més cal afegir que, en el marc de l’estratègia Farm to Fork del Green Deal, la Comissió Europea ha fixat l'objectiu que almenys el 25% de les terres agrícoles de la UE es dediquin a l’agricultura ecològica per al 2030.

Consulta les bases i els requisits en aquest enllaç.