torna

Detall de la notícia

Imatge 4875034

Procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al COFDPE de les especialitats d'FP

En el BOIB número 129, de 18 de setembre de 2021, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 14 de setembre de 2021 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes d’institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar el mòdul de pràctiques corresponent al Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (COFDPE) a l’exigida en l’article 100.2 de la LOE de les especialitats de formació professional en centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Els destinataris d’aquestes instruccions són les institucions educatives autoritzades per altres administracions educatives per impartir el COFDPE i els centres educatius de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics que imparteixen ensenyaments oficials de formació professional del sistema educatiu en règim presencial.

Tota la informació relacionada amb aquesta Resolució es pot consultar en el document adjunt.