torna

Detall de la notícia

Imatge 4872499

Reunió amb ASINEM per d'establir sinergies de col·laboració conjuntes amb relació a la família professional d'Electricitat i electrònica

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antonio Baos, es va reunir el passat dimarts, 14 de setembre, amb Mayra Argüelles, la nova gerent de l’Associació d’Instal·ladors Empresaris de Balears (ASINEM). A la reunió també hi assistiren Ángel Carrillo, docent d’ASIMEM; Víctor Arjona, cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals; Olivia Caballero, cap del Servei de Planificació i Participació, i Glòria Escudero, directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB).

Durant el transcurs de la reunió es va tractar la necessitat d’establir sinergies de col·laboració conjuntes que permetin afavorir els associats d’ASINEM i al mateix temps promoure i difondre els cicles formatius de la família professional d’Electricitat i electrònica. Per altra part, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors donaren a conèixer les novetats i els aspectes més destacats amb els quals estan treballant: l’ampliació de l’oferta formativa, l’exploració de nous cicles formatius i cursos d’especialització, l’actualització dels currículums, l’intercanvi de formacions per als docents, les línies de treball pel que fa a l’emprenedoria i l’associacionisme…

En paraules d’Antoni Baos, “el Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB) ha de ser el lloc des d’on hem de fer confluir i establir els objectius comuns que ens donaran noves oportunitats per a la innovació en el sector d’instal·ladors de les Illes Balears”. També va fer especial incís en el fet que aquesta modalitat de formació professional no només garanteix fortament la inserció laboral dels alumnes que la cursen, sinó que també amplia la seva qualitat pel contacte permanent dels tutors del centre educatiu i de l’empresa. En aquest sentit, remarcà que aquesta coordinació s’havia de continuar millorant i potenciant.

Pel que fa a l’oferta formativa de la família professional d’Electricitat i electrònica, actualment són set els cicles formatius que s’ofereixen: un d’FP bàsica (Electricitat i electrònica), que s’imparteix a nou centres; dos de grau mitjà (Instal·lacions elèctriques i automàtiques i Instal·lacions de telecomunicacions), que s’imparteixen a onze centres, i quatre de grau superior (Sistemes electrotècnics i automatitzats, Sistemes de telecomunicacions i informàtics, Manteniment electrotècnic i Automatització i robòtica industrial), que s’imparteixen a sis centres. En total, i en el dia d’avui, hi ha 938 alumnes matriculats a aquests cicles.