torna

Detall de la notícia

Imatge 4865454

L'IEB obre una convocatòria de 200.000 euros per a projectes d'investigació d'humanitats i cultura

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha publicat avui la convocatòria de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) d’ajudes per donar suport a la recerca, preparació i redacció de projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears.

La convocatòria està dotada amb 200.000 euros i es distribueix en 20 ajudes de 10.000 euros cadascuna, amb la finalitat d’incentivar la recerca i la investigació en l’àmbit de les humanitats i de la cultura, per a la preparació i redacció de treballs d'investigació, projectes curatorials i de gestió cultural relacionats amb pràctiques artístiques, assajos històrics i literaris, entre d’altres.

Els projectes han de ser originals i inèdits i han d’estar escrits en llengua catalana o castellana. A més, han de tenir una extensió mínima de 360.000 caràcters.

Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques majors de 18 anys, les quals desenvolupen la seva activitat professional en l’àmbit esmentat, així com també els col·lectius d’investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs vinculats a la investigació i a l'activitat professional en l'àmbit de la cultura i que estiguin establertes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb almenys dos anys d'antiguitat o que acreditin que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s’han fet en el darrer any a l’arxipèlag o que hi desenvolupen més del 50% de la seva activitat.

Cada sol·licitant únicament podrà presentar una sol·licitud per a un projecte. El projecte, la valoració del qual farà una Comissió de Valoració, pot obtenir un màxim de 80 punts, mentre que la trajectòria, un màxim de 20. El màxim global per accedir a l’ajuda és de 100 punts i el mínim de 40.

El termini per presentar les sol·licituds, que s’han d’adreçar a l’Institut d’Estudis Baleàrics, és de vint-i-cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la qual es pot consultar també a la seu electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org.