torna

Detall de la notícia

Imatge 4864510

Presencialitat total, mateix professorat i manteniment de les mesures sanitàries per mantenir les escoles segures el curs 2021/22

\ Es manté una dotació de professorat similar a la del curs passat en que es va fer un increment històric per la COVID

\ S’estrenen dos centres nous i 11 grans ampliacions durant el curs 2021/22 i es preveuen 50M€ d’aquí a final de legislatura 

\ Es mantenen les mesures de prevenció i es dotarà els centres de filtres HEPA per garantir la presencialitat total a les aules i una ventilació adequada

 \ Balears és l’única comunitat espanyola que té un increment constant d’alumnat de manera que en els darrers 10 anys s’han incorporat 26 mil alumnes nous

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha presentat avui les dades corresponents a l’inici del nou curs 2021/22 a les Illes Balears. L’han acompanyat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i el secretari general, Tomeu Barceló.

De nou, la COVID-19 ha marcat la planificació del curs 2021-22, si bé amb algunes diferències significatives en relació amb els curs passat. Des del Govern s’ha treballat per poder mantenir les escoles segures i al mateix temps garantir la presencialitat total de l’alumnat.

El proper curs 2021/22 preveu que les Balears comptin amb un total de 173.482 alumnes (3.113 més que el curs passat) degut principalment a l’increment de matrícula d’FP.  El curs passat només es va creixer en 118 alumnes, una xifra extraordinàriament baixa ja que la tendència habitual en els darrers cursos era un increment de l’entorn de 2 mil alumnes cada any. S’ha de tenir en compte que  la de Balears, és l’única comunitat de l’Estat que té un creixement constant de l’alumnat, xifrat amb més de 26 mil alumnes en els darrers 10 anys, i una mitjana de més de 2000 alumnes nou cada curs. L’efecte de la pandèmia va fer que en el curs passat els nous alumnes fossin només 900.

El nou curs, a diferència del passat, comença amb la presencialitat total de l’alumnat. Per fer-ho possible els elements claus han estat: l’experiència de l’anterior curs, en el que els centres han conviscut amb la pandèmia i han demostrat que les escoles són entorns segurs, l’alt percentatge del professorat vacunat (a l’entorn del 90 i, en el cas de l’alumnat, més del 71% de 15 a 19 i del 54% de 12 a 16, ja han rebut la pauta completa, les mesures de prevenció que es mantenen durant el nou curs i la bona coordinació entre Salut i Educació.

Per fer possible la convivència amb la pandèmia i la presencialitat les Balears mantindran una xifra de docents molt similar a la del curs passat en el que es va incrementar en 567 docents a l’inici del curs. Avui ja s’ha assolit una quota de professorat de 450 docents, als quals s’hauran d’afegir més de 80 docents més del programa PROA+, per la qual cosa es comptarà amb una quota molt similar a la del curs 2020/21.

Amb aquesta dotació de personal es preveu que els centres puguin garantir la presencialitat total de l’alumnat i la dedicació del professorat especialista a les seves matèries, si així ho consideren els centres educatius.

Cal destacar que des de 2015 el nombre de docents a Balears ha crescut en més de 2000 professionals i que s’han fet oposicions que han permès estabilitzar el 2017, 2018 i 2020 2.779 places, la majoria per a docents interins. Es preveu haver tret prop de 6.000 places a oposició entre el 2017 i el 2023, es a dir, s’hauran de treure al voltant de 2.500 places més.

Les mesures que han funcionat bé es mantenen

La convivència amb la pandèmia ha suposat aplicar noves mesures que han demostrat la seva eficiència. Una de les accions més ben valorades pels centres educatius el curs passat ha estat el servei de substitució exprés del professorat que, com va passar el setembre de 2020, s’inicia amb 25 docents a totes les Illes i que s’incrementarà en cas de necessitat. S’ha de recordar que el curs passat, en el moment més àlgid de la pandèmia, va arribar a comptar amb un centenar de docents i va permetre fer substitucions ràpides en el cas de professors en quarantena o malalts de COVID-19.

Quant al material de protecció, amb la licitació feta durant el 2021 per valor de 2.596.136,07 € de distints productes de material de protecció individual per fer front a la COVID-19 els centres tenen equipament suficient per al curs 21-22. No obstant això s’iniciarà un altre expedient de contractació de material addicional per un valor aproximat de 400.000 euros per proveir de nou material als centres que ho precisin.

Actualment està en procés d’adjudicació el servei de neteja extraordinària dels centres educatius amb motiu de la COVID-19 durant el curs 2021-22 que suposarà una inversió d’1.321.070 euros, el que suposa un increment de 521.524 euros en relació al curs passat.

Hem estat pioners en posar l’accent sobre la ventilació. El primer trimestre del curs passat ja varem facilitar a tots els centres de Balears aparells de detecció de CO2, tant a la pública com a la concertada. En aquests moments, està en procés la licitació perquè els centres disposin de filtres HEPA per garantir un nivell òptim de purificadors d’aire per valor de 1.760.550€ corresponent als centres públics i s’augmenten els mòduls de funcionament dels centres concertats per a l’adquisició d’ aquests filtres per un valor de 460.000 €. Suposa un total de  2.220.550 €. Aquesta mesura complementarà l’adoptada el curs 20-21 amb l’adquisició de mesuradors de CO2 i suposarà dos filtres per cada tres grups a tots els centres, tant públics com concertats.

Es manté la dotació addicional per a monitors de menjador als centres públics per garantir el nombre de torns suficients al servei de menjador  i es manté la dotació de 7 milions d’euros per a beques de menjador, actualment en termini de sol·licitud per als futurs beneficiaris.

El Servei de Prevenció de Personal Docent ha dut a terme una tasca molt important aquest curs passat amb motiu de la pandèmia. Durant el nou curs es dotarà amb nou personal i a més està en licitació la creació de l’extensió del servei a Manacor amb la disposició d’un local i la dotació de les places necessàries de tècnics de prevenció i personal mèdic.

L’impuls a la digitalització

Es destinaran 19 milions per a adquirir 5 mil aules digitals dels fons de cooperació. Això reforça la línia impulsada fins ara des de Balears amb la creació de l’IBSTEAM, la millora de la connectivitat a tots els centres educatius i l’impuls de la formació: ja s’han format més de 9 mil docents al llarg del curs passat. Es distribuiran 7 mil dispositius nous aquest curs que s’afegeixen al 8.000 que ja es distribuïren el curs 2020/21.

La gestió dels fons de cooperació territorial en matèria de digitalització que suposen aproximadament 30 milions d’euros fins el 2023 ha fet necessari reforçar l’IBSTEAM que és el centre encarregat de l’assessorament del programa i la formació en competències digitals. Així s’ha licitat la disposició d’un nou local per a l’IBSTEAM de 800 metres quadrats i s’ha incrementat el nombre de persones fins  a un total 16 assessors, 4 dels quals estaran finançats amb els fons de cooperació territorial.

Es recuperen les ràtios ordinàries

A l’actual curs es recuperen les ràtios ordinàries pre pandèmia que segons estableix la llei són de 25 alumnes a primària, 30 a secundària i 35 a batxillerat. Cal remarcar que a Balears la mitjana a tots els nivells educatius es troba per davall del que marca la llei.

S’estrenen  2 centres nous i 11 grans ampliacions el curs 2021/22

Des de 2015, a través del Pla d’Infraestructures s’ha fet una aposta clara per la millora de les infraestructures i  les xifres ho demostren: des de 2015 fins ara s’han invertit 90 milions d’euros a través de 1.500 actuacions en el 94% dels centres educatius. S’han construït 5 centres nous i s’han fet una quinzena de grans ampliacions i reformes. Aquest estiu s’han fet 64 obres a 59 centres educatius de Balears per un valor de 21 milions d’euros. De fet, actualment s’està treballant en 33 projectes: 7 ja estan finalitzats i a punt de licitar i 26 projectes en redacció. Tots aquests projectes suposen una inversió de gairebé 54 milions d’euros (53.915.222€) i han permès retirar 23 modulars.

 

El nou curs s’iniciarà amb dos centres nous: el nou CEIP d’Alcúdia i el nou CEIP i escoleta de Sant Ferran a Formentera. A més els alumnes estrenaran 11 grans ampliacions: CEIP Ses Cases Noves (Marratxí), CEIP Ses Comes (Manacor), CEIP Guillem Ballester i Cerdó (MUro), CEIP Punta de n’Amer (Sant Llorenç), IES Porto Cristo (Manacor), CEIP Sa Torre (Manacor), l’IES Cap de Llevant (Maó) i CEIP Sant Carles (Santa Eulària) que ja s’han recepcionat i al llarg del curs acabaran les ampliacions del CEIP Escola Nova (Porreres), CEIP Simó Ballester i Museu d’Educació i IES Isidor Macabich (Eivissa).

Malgrat l’increment constant de l’alumnat a Balears, l’elevada inversió en infraestructures feta des de 2015 ha permès reduir el nombre d’aules modulars. Així, enguany, hi ha 99 modulars  (11 de les quals són a petició dels centres per mesures COVID) a 49 centres, el que suposa el 15,8% dels centres de Balears i se n’han retirat 23. Val a dir que més de la meitat de centres que tenen modulars, només en tenen 1 (27 centres) i que els que en tenen més, són centres situats a indrets amb molta pressió escolar. A totes aquestes zones hi ha projectes de construcció de nous centres o grans ampliacions, alguns ja en execució com el de l’Isidor Macabich i tota la resta compten amb projecte ja redactat i a punt de licitar.