torna

Detall de la notícia

Imatge 4861391

A partir d'avui ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador per al proper curs 2021/2022

\ Aquesta convocatòria manté la inversió de 7 milions d’euros per tal d’arribar al major número de famílies

\ Les beques menjador pels centres de les Balears es poden sol·licitar fins el 17 de setembre

\ La convocatòria es resoldrà a finals de setembre per a que les famílies confirmin que són beneficiàries a l’inici del curs

\ Es preveu també un termini de sol·licituds per alumnat d’incorporació tardana al mes d’abril

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció general de Primera Infància, innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador escolar per als alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021/2022 per un import de 7 milions d’euros. Aquesta quantitat és la mateixa que s’hi va destinar el curs 2020/2021 en el que es va doblar la inversió feta en la convocatòria anterior.

L’objectiu d’aquest programa és compensar els alumnes que cursen estudis a centres docents públics no universitaris, en els nivells de segon cicle educació infantil, etapa d’educació primària i etapa d’educació secundària o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris; així com per als alumnes escolaritzats a centres del primer cicle d’educació infantil que per conveni formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària, durant el curs escolar 2021-2022, amb el finançament  de part del cost del servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport , per tal d’afavorir-ne l’escolarització.

El curs 2020/21, hi va haver a Balears un total de 7.539 alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador.  

Evolució pressupost ajuts menjador

Any

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Dotació

800.000

1.100.000

2.100.000

2.100.000

2.600.000

3.500.000

7.000.000

7.000.000

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Formació Professional  i, s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador:7 milions d’euros per tal d’arribar al major número de famílies

  1. Beneficiaris directes:
  • 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)

       b .Per motius socioeconòmics:

  • 20 o més punts: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
  • De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)
  • De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
  • De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)

      c. Per motius de desplaçament:

  • De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
  • De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)

El termini s’obre a partir d’avui, 6 de setembre i, romandrà oberta fins el proper 17 de setembre. Les sol·licituds se poden presentar de manera telemàtica a la Seu electrònica de la CAIB o directament al propi centre a on es sol·licita.

Les previsions són que els ajuts estiguin adjudicats a finals de setembre. D’aquesta forma l’alumnat al que li correspon una beca ho sabrà a l’inici d’aquest curs.

La Convocatòria també preveu un termini específic per l’alumnat d’incorporació tardana que s’obrirà del proper 25 d’abril al 4 de maig de 2022.  

Es por trobar tota la informació per formalitzar aquest procés a la web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa