torna

Detall de la notícia

La Direcció General d'Innovació posa en xarxa recursos formatius per a l'autoaprenentatge en competències digitals

La Direcció General d’Innovació, a través de la Fundació Bit, ha posat en marxa un repositori digital de recursos formatius per a l’autoaprenentatge en competències digitals, digitalització empresarial i gestió de la innovació, per tal que els treballadors disposin de recursos que donin resposta a necessitats del seu propi entorn d’aprenentatge.

Aquest repositori es pot consultar a través del següent enllaç: https://recursosformatius.fundaciobit.org/, i és un projecte viu on s’hi aniran introduint més recursos. Cal assenyalar que tots els recursos provenen de fonts contrastades, tant públiques com de professionals, i són accessibles i gratuïts.

El director general d’Innovació, Edu Zúñiga, ha destacat que «des del Govern sabem les possibilitats que ens brinda Internet i sabem que és un gran repositori d’informació i coneixements, on es poden trobar recursos formatius de qualitat i gratuïts. Per això, el nostre repte com a administració és trobar, analitzar i posar en marxa aquestes instal·lacions virtuals per tal de posar a l’abast dels treballadors els recursos necessaris i poder així millorar l’aprenentatge».

El context d’aquesta iniciativa sorgeix de la filosofia d’Internet i de la societat de la informació i el coneixement on estem immersos. Per això, són fonamentals els Entorns personals d’aprenentatge (EPL o PLE, en anglès), el «Learning by Doing» (aprendre fent) i el «Long Life Learning» (aprenentatge durant tota la vida). El fet que tant des de les institucions com els professionals deixin en obert els recursos que produeixen facilita aquest aprenentatge.

Per a la catalogació dels recursos relacionats amb les competències digitals s’ha seguit el model DigComp 2.1 (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281) de la Comissió Europea, que és el marc de competències digitals per a la ciutadania. D’altra banda, per a la catalogació de recursos per aprendre sobre temes de digitalització de les pimes s’ha seguit el model de maduresa digital per a pimes de la Junta d’Andalusia (http://www.programaempresadigital.es/programa-empresa-digital). I per ordenar els recursos sobre innovació s’ha tengut en compte la Guia de la gestió de la innovació en vuit passes, publicada pel Govern de Navarra (https://innovacionconstruccion.blogs.upv.es/files/2017/12/8pasosinnovacion.pdf).

Així mateix, per catalogar els recursos formatius per a emprenedoria de base tecnològica s’ha comptat amb l’experiència del servei EmprenBit (http://emprenbit.org/), de la Fundació Bit, sobre serveis de suport a emprenedors amb idees de negoci innovadores. Aquests serveis s’orienten a guiar els emprenedors en la definició i validació dels seus models de negoci, així com en el llançament i consolidació dels seus projectes d’empresa.

Cal assenyalar que els repositoris son instal·lacions virtuals de documents digitals que tenen com a objectiu organitzar, emmagatzemar, preservar i difondre en accés obert els diferents recursos que puguin estar en diversos formats com vídeos, llibres, articles, infografies, àudios o presentacions. Les àrees d’innovació, emprenedoria i cibersocietat de la Fundació Bit han cercat, analitzat i catalogat recursos perquè persones i professionals els puguin consultar segons el seu grau de maduresa digital, les seves necessitats formatives en competències digitals i les necessitats d’innovació i emprenedoria.