torna

Detall de la notícia

Imatge 4841154

Afers Socials i Esports alleugerirà a les famílies el copagament del servei d'atenció residencial

\ Es garantirà que la parella de l’usuari disposi d’una quantia anual equivalent a dos IPREM quan fins ara se’n requeria només un

\ Es tracta que les persones amb menys recursos econòmics puguin seguir vivint amb un cert grau d’autonomia econòmica al seu domicili


El Consell de Govern d’avui ha aprovat la modificació del Decret llei 2/2020 de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears i del Decret 84/2020 ,que, entre d’altres facilitats, permetrà alleugerir a les famílies el copagament de les residències, ampliar la renda d’emancipació per a extutelats que provenen d’altres comunitats autònomes i permetre desplaçaments de fins a 4 mesos als perceptors de RESOGA que s’hagin de desplaçar a un altre territori per motius laborals.

Copagament
La modificació del Decret 84/2010 es fa amb l’objectiu que les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears vegin reduïda la seva aportació al servei d’atenció residencial, el conegut copagament. Per calcular el copagament es tenen en compte els ingressos de la parella. Fins ara, per quantificar el copagament,  sempre es garantia que la parella es quedàs amb un IPREM, amb la modificació aprovada avui es vol assegurar que la parella de la persona que ingressa en una residència disposi d’una quantia anual equivalent com a mínim a dos IPREM de l’exercici corresponent. Aquesta deducció s’ha introduït per garantir que les persones amb menys recursos econòmics puguin seguir vivint amb un cert grau d’autonomia econòmica al seu domicili.

RESOGA
També es modifica el Decret 10/2020 de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.
Un dels requisits per cobrar la renda social garantida era residir de forma ininterrompuda durant 12 mesos com a mínim a la comunitat autònoma. Amb la finalitat de promoure la contractació laboral s‘ha aprovat que, per a les persones perceptores de la renda social garantida que s’hagin de desplaçar a un altre territori per motius laborals o professionals per un termini màxim de 4 mesos, sempre que ho puguin justificar, no s’aplicarà el requisit de 12 mesos de forma ininterrompuda. D’aquesta manera es vol facilitar l’obtenció d’ingressos puntuals motivats per treball ocasional o temporal.

Renda d’emancipació

Pel que fa a les novetats en la renda d’emancipació, cal tenir en compte que fins ara poden ser beneficiaris de la renda d’emancipació els joves extutelats que han estat tutelats pels consells insulars de la comunitat autònoma. Atès que la situació d’arribada de menors no acompanyats s’ha incrementant els darrers anys especialment a Canàries, Ceuta i Melilla, i que aquesta situació requereix la col·laboració entre les diferents comunitats autònomes, el Consell de Govern d’avui modifica l’article 55 del Decret llei 1’/2020 de prestacions socials de caràcter econòmic, perquè si, a conseqüència de coordinació estatal o de col·laboració amb altres comunitats autònomes en matèria d’atenció a la infància desprotegida, els menors són atesos a les Illes Balears tot i que en conservi la tutela la comunitat de procedència, els extutelats afectats podran cobrar la renda d'emancipació si compleixen la resta de requisits, especialment el de signar un programa individual de integració i inserció social.