torna

Detall de la notícia

Ports IB col·loca unes peces de marès damunt les barraques de Portocolom perquè no hi estacionin vehicles

El pròxim dilluns dia 30 d'agost està prevista la col·locació de peces de marès damunt les barraques de Portocolom per tancar aquesta zona a l'estacionament de vehicles i en alguns casos també de vianants.

Actualment està en redacció el "Projecte de rehabilitació dels conjunts de varadors de Portocolom, i la reforma de la urbanització de vàries parts del Port de Portocolom".

Una de les primeres tasques d'aquest projecte és realitzar un informe de l'estat actual de les estructures i fer una proposta d'actuacions urgents en cas que sigui necessari.

A principi d'agost s'ha entregat a PortsIB l'informe, que conclou que hi ha una sèrie de barraques amb problemes estructurals importants i que no es poden fer servir ni es pot trepitjar per damunt. És per això que de manera urgent PortsIB ha procedit al tancament d'aquestes zones.

A la zona del riuet (carrer del Carme) ja estava prohibit aparcar, però s'ha pogut comprovar que se'n continua fent ús, fins i tot com aturada de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies. És per això que, per tal de no permetre de cap manera l'estacionament de vehicles damunt de les barraques de la zona, es procedirà a la delimitació de la zona de vianants del tràfic rodat.

Aquesta delimitació, per tal que quedi el més integrada possible a l'entorn, es farà amb blocs de marès, de forma similar al muret que limita el final de les construccions.

És molt important recordar que el risc d'enderroc d'aquestes estructures existeix i que no es pot accedir a les zones delimitades i senyalitzades.