torna

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajuts en espècie

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 (BOIB núm. 114, 26 d'agost)

Per a més informació clicau aquí