torna

Detall de la notícia

Convocatoria d'ajuts pel foment i la difusió de l'economia social i pel suport a l'associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció per a la reactivació de l'activitat econòmica afectada per COVID-19

Primer. Beneficiaris:

Son beneficiaris dels ajuts:

  • Per al Programa I: Les entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d’altres entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic.

  • Per al Programa II: Les entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció.

  • Per al Programa III: Empreses d’inserció d’àmbit autonòmic.

Segon. Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria d’ajuts pel foment i la difusió de l’economia social i pel suport a l’associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció, es fomentar l’economia social donant suport a les associacions de cooperatives i de societats laborals i a les pròpies empreses d’inserció, per a què puguin difondre els seus models d’economia social, i així fomentar la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19,

Tercer. Import:

L'import de l'ajut serà el següent:

  1. Per a les despeses del Programa I: Es subvenciona el 100% de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 7.000 euros.

  1. Per a les despeses del Programa II: Es subvenciona el 100% de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 50.000 euros.

  1. Per a les despeses del Programa III: Es subvenciona el 100% de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 1.000 euros.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

1. Es poden presentar sol·licituds a partir del dia 1 de setembre de 2021 fins al dia 15 d’octubre del 2021.

2. El període subvencionable comprèn del dia 1 d’octubre de 2020 al dia 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.