torna

Detall de la notícia

Imatge 4838322

Nou pas per disposar dels fons europeus per reactivar l'economia des dels serveis socials

\ S’aprova el traspàs de 31,34 milions d’euros al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

\ L’acord permetrà construir 430 places residencials i de centre de dia per a persones amb necessitat de cures de llarga durada

El Consell de Govern d’avui, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha autoritzat el traspàs de 31,34 milions d’euros a favor del Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears per a la construcció de 430 places residencials i de centre de dia per a persones amb necessitat de cures de llarga durada. Es tracta de la despesa prevista per a l’execució dels projectes amb càrrec als fons europeus procedents dels mecanismes per a la recuperació i la resiliència.

Cal recordar que les Illes Balears rebran 64.319.015 € mitjançant el conveni que subscriuran el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a l’execució de projectes amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Els consells gestionaran el 21 % dels fons. La resta, el Govern de les Illes Balears els destinarà a la creació d’aquestes noves places, a la reforma de 264 places de residències públiques de les Illes Balears per adaptar-les al model d’atenció centrada en la persona, al reforç del servei de teleassistència domiciliària i les noves tecnologies per afavorir la permanència de les persones dependents en el seu domicili habitual i a altres serveis socials.