torna

Detall de la notícia

Imatge 4837213

A principis del 2022 entrarà en funcionament el nou PAET de Sineu

El passat 21 de maig varen començar les obres del primer dels tres Punts d'Avançament i Estacionament de Tren (PAET) que es construiran en la línia ferroviària entre l'estació d'enllaç i la de Manacor.

L'execució de les obres està avançant a molt bon ritme. En aquests moments està completament finalitzat el moviment de terres, que ha donat com a resultat l'esplanació ferroviària i les canalitzacions per a instal·lacions. També s'està acabant la cuneta de recollida d'aigua de drenatge. A més s'ha perllongat un pas de bestiar i dos drenatges existents i s'han trasplantat els ullastres que hi havia a la traça del nou vial d'accés a la infraestructura.

Per una altra banda, en horari nocturn s'han executat les fonamentacions dels nous pals de catenària necessaris per a l'electrificació de la nova via d'estacionament i ja s'han duit a l'obra els nous aparells de via.

Està previst que la primera quinzena de setembre es procedeixi al muntatge dels dos desviaments nous que afecten via general. Aquesta operació requereix un tall especial que suposarà una interrupció excepcional del servei ferroviari entre Sineu i Manacor i l'establiment d'un pla de transport alternatiu.

També el mes setembre es finalitzarà la instal·lació dels materials que conformen la nova via d'apartat: balast, travesses i carril. Ja dins el mes d'octubre es procedirà a fer les diferents operacions de muntatge de conjunts i conductors per a l'electrificació de la via. Els dos mesos següents es farà la instal·lació del nou enclavament i dels equips de senyalització i comunicacions. I es calcula que entre gener i febrer de 2022 està prevista la posada en servei del nou PAET, una vegada s'hagi redactat la documentació i s'hagin realitzat totes les proves necessàries.

La construcció dels tres PAET permetrà obtenir millores en l'explotació del servei, en el seu manteniment i prepara la línia per a un increment de freqüències, que podran passar a ser cada 40 minuts.

Els punts d'avançament permetran, creuar dos trens en determinats punts i, per tant, millorar la regularitat i fiabilitat de l'explotació ferroviària en aquest tram: un eventual retard podrà ser recuperat mitjançant encreuaments en PAET, afavorint el compliment dels horaris. També augmentar la capacitat de la línia, de forma que es podran incrementar les freqüències de forma significativa. I millorar l'explotació del servei i el manteniment perquè es podrà estacionar la maquinària necessària per al manteniment tant de la catenària com de la via (que ara són sempre als tallers de Son Rullan a Palma). Igualment, es facilitarà la recuperació del trànsit en casos d'avaria.

Les obres que ja s'estan executant són les que corresponen al PAET 2, ubicat entre les estacions de Sineu i Petra, en el terme municipal de Sineu. Amb la seva posada en funcionament juntament amb l'increment de personal/maquinistes (compromès amb els sindicats), les freqüències actuals Palma-Manacor cada 60 minuts podran passar a ser freqüències cada 40 minuts.