torna

Detall de la notícia

Imatge 4823158

RECONEIXEMENT, DENEGACIÓ DEL RECONEIXEMENT I REQUERIMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LA DOCUMENTACIÓ REFERIDA A LES SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Segons la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de reconeixement, denegació del reconeixement i requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, figuren a:

L’annex 1 - Les activitats formatives inscrites en el registre general de formació permanent del professorat.

L’annex 2 – Les activitats formatives a les quals es denega la inscripció en el registre general de formació permanent del professorat.

L’annex 3 – Les activitats formatives que requereixen ser esmenades

Les persones que figuren a l’annex 3 han de seguir les següents instruccions:

  1. No s’ha de presentar cap altra documentació excepte la referida a les esmenes requerides.

  2. Per a fer-ho, s’ha d’adjuntar un únic fitxer zip que inclogui la documentació sol·licitada mitjançant un document pdf diferent per a cada esmena requerida. Cada document pdf s’ha de titular amb el següent format:

Títol activitat formativa_esmena

Exemple: latencioaladiversitataeso_esmena

Les esmenes s'hauran de fer arribar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que trobareu clicant aquí

El tràmit estarà obert de dia 20 de gener a 10 de febrer de 2023 ambdós inclosos. Per veure els annexos i la Resolució clicau damunt  Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre l'1 desetembre i el 31 de desembre de 2022.

NOVETATS

19/01/2023- Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022

28/09/2022 Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2022.

25/05/2022 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de 2022 que requereixen ser esmenades.

14/03/2022 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre el 16 d'octubre de 2021 i el 31 de gener de 2022 que requereixen ser esmenades.

09/11/2021 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre el 16 de juliol i el 15 d'octubre de 2021 que requereixen ser esmenades

06/09/2021 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre el 28 d'abril i el 15 de juliol de 2021 que requereixen ser esmenades.