torna

Detall de la notícia

Imatge 4823158

REQUERIMENT D'ESMENES DE LES SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Les persones que figuren a l'annex 1 del Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat presentades entre el 16 de juliol i el 15 d'octubre de 2021 han d’esmenar la seva sol·licitud per a la seva tramitació fent arribar al Servei de Formació Homologada i Capacitació la documentació requerida.

En aquest sentit, s’han de seguir les instruccions següents:

1. No s’ha de presentar cap altra documentació excepte la referida a les esmenes requerides.

2. Per a fer-ho, s’ha d’adjuntar un únic fitxer zip que inclogui la documentació sol·licitada mitjançant un document pdf diferent per a cada esmena requerida. Cada document pdf s’ha de titular amb el format següent:

Títol activitat formativa_esmena

Exemple: latencioaladiversitataeso_esmena

Les esmenes s’hauran de fer arribar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que trobareu clicant aquí

El tràmit estarà obert del 10 al 30 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

NOVETATS

09/11/2021 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre el 16 de juliol i el 15 d'octubre de 2021 que requereixen ser esmenades

06/09/2021 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre el 28 d'abril i el 15 de juliol de 2021 que requereixen ser esmenades.