torna

Detall de la notícia

Imatge 4816560

Les Balears reforcen l'acord d'acció humanitària internacional amb l'Agència Espanyola Internacional per al Desenvolupament

Les Balears refermen el compromís, per tercer any, de donar resposta conjunta i coordinada d’acció humanitària en situacions de crisi sobrevinguda

El Consell de Govern autoritza, així, la regulació de la tercera pròrroga del conveni entre la cooperació coordinada i l’AECID

Les Illes Balears mantenen l’aposta per la cooperació coordinada en acció humanitària a través de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) amb l’objectiu de donar respostes ràpides i coordinades entre els diferents territoris de l’Estat a països on tenen lloc situacions de crisi sobrevinguda.

Les Balears són una de les onze comunitats autònomes del total de setze que participen en aquest tipus de cooperació i l’AECID és l’instrument a través del qual els diferents territoris de l’Estat, de manera coordinada, transfereixen recursos a l’Administració estatal perquè els destini on faci més falta.

En aquest context, el Consell de Govern ha autoritzat l’addenda modificativa en relació amb l’acord internacional, no administratiu ni normatiu, per regular la tercera pròrroga del conveni de col·laboració entre la cooperació autonòmica —aquella que és per a l’actuació conjunta i coordinada en matèria d’acció humanitària a les Illes Balears per part de la Conselleria d’Afers Socials i Esports— i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) a favor de l’actuació conjunta i coordinada en matèria d’acció humanitària.

Aquesta nova pròrroga permet que el conveni tengui efectes un any més, a partir del 10 de novembre de 2021 fins al dia 9 de novembre de 2022, i per un import de 50.000 €.

Es tracta d’un acord de caràcter internacional, no constitutiu de tractat ni d’acord internacional administratiu ni normatiu, entre l’Estat, el Govern, els òrgans, els organismes i els ens de l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, les entitats locals, les universitats públiques i qualsevol altre subjecte de dret públic amb competència per a això, i que conté declaracions d’intencions o estableix compromisos d’actuació de contingut polític, tècnic o logístic, i no constitueix una font d’obligacions internacionals ni es regeix pel dret internacional.