torna

Detall de la notícia

Imatge 4803299

Afers Socials donarà accés al CES a les dades anònimes de la Renda Social per contribuir a l'elaboració de l'estudi de l'impacte de les polítiques contra la pobresa

La Conselleria d’Afers Socials i Esports i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) han subscrit un conveni de col·laboració que permetrà la transmissió i explotació de la informació estadística dels registres de la Conselleria, degudament anonimitzats, per a l’elaboració per part del CES dels seus estudis i informes sobre l’impacte de les polítiques contra la pobresa a la nostra Comunitat Autònoma.

En concret, les dades objecte del conveni són les referides a la Renda Social Garantida (municipi, sexe, estat civil, import, nombre de beneficiaris…), com una de les eines específiques de la Conselleria per contribuir a reduir l’impacte de la pobresa a la nostra comunitat, i diferents variables (municipi, barri, sexe, data de naixement, estat civil, nivell d’estudis, composició de la unitat de convivència...) aportades pels municipis dins els convenis finançats per la Conselleria d’Afers Socials i Esports en matèria de serveis socials comunitaris bàsics amb els ajuntaments.

Instat pel Parlament de les Illes Balears, el CES ha d’analitzar la realitat present i la dinàmica de reproducció de la pobresa a les Illes Balears, així com els impactes de l’aplicació d’una renda bàsica universal i les seves condicions d’aplicabilitat. A més de les fonts de la Conselleria, el CES es nodreix d’altres fonts i institucions que apliquen, des de les seves competències, mesures per mitigar l’impacte de la pobresa a la nostra comunitat.

La unitat estadística de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, incorporada al Sistema Estadístic de les Illes Balears, disposa d’una informació estadística dels registres administratius que és fonamental per conèixer el sistema de serveis socials en el conjunt de les Illes Balears.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports disposarà de l’anàlisi dels resultats que es derivin de l’estudi amb l’objectiu de contribuir a l’avaluació dels programes i prestacions de serveis socials i a la millora de la seva efectivitat.

El conveni ha estat signat per la consellera Fina Santiago i el president del Consell Econòmic i Social, Rafel Ballester.