torna

Detall de la notícia

Imatge 4802045

Adjudicats els 14 milions d'euros pressupostats per a la creació de noves places públiques de 0-3 anys

\ Els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques per als exercicis 2021-2024 suposa una inversió de 14,4 milions d’euros

\ Es crearan 28 centres nous: 25 a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera, i se n’ampliaran 10

\ Aquesta inversió permetrà crear 1.749 places públiques a les Illes, de manera que gairebé tots els municipis de Balears tindran places públiques de 0-3 anys 

\ Un total de 664 places de titularitat privada s’incorporaran a la xarxa complementària a la xarxa pública

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i la directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), Magdalena Collinge, ha informat avui que en el període de 2021 a 2024 es crearan a les Illes Balears un total de 1.749 noves places públiques de 0-3 anys a partir de la construcció de 28 centres nous i l’ampliació de 10 centres existents.

Aquestes dades s’han confirmat després de la reunió ahir, 27 de juliol, de la comissió d’adjudicació dels ajuts per a la creació i consolidació de places públiques. Des de la Conselleria es valora especialment el fet que s’ha adjudicat tota la inversió prevista, ja que això suposa que pràcticament tots els municipis de les Illes tindran places de titularitat pública i, per tant, s’incrementarà substancialment la disponibilitat de places en tots els municipis de les Illes.

Es tracta d’una inversió històrica que respon a l’objectiu del Govern d’aconseguir que les Illes Balears se situïn en la mitjana estatal d’oferta de places d’educació de primer cicle d’educació infantil, que es troba a l’entorn del 37,5 % de places en relació amb el total de població de 0-3 anys. Amb les places de nova creació i les de reconversió previstes les Balears se situaran per damunt de la mitjana estatal l’any 2024.

Actualment a les Illes hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics, 49 privats integrats a la xarxa complementària i 26 privats. A partir de les sol·licituds plantejades en la convocatòria de noves places públiques hi ha planificats 38 projectes de nous centres i ampliacions, dels quals 5 són a Eivissa, 2 a Formentera i 31 a Mallorca (4 a Palma). A Menorca no es creen noves places perquè l’oferta cobreix les demandes d’escolarització d’aquest cicle.

La primera convocatòria dels ajuts fou publicada el desembre de 2020, però el juny de 2021 es va ampliar a través d’un increment en les partides destinades a la creació de places amb la incorporació dels fons europeus Next Generation, fins arribar a 14.394.762,95 €. Cal recordar que aquestes places públiques són creades pels ajuntaments amb el suport del Govern a través de la convocatòria que preveu destinar fins a 9.000 € per plaça de nova creació.

Així, a Mallorca es construiran 28 centres nous, 4 d’ells a Palma; 2 a Eivissa i 1 a Formentera. A més, s’ampliaran 10 centres existents; 6 a Mallorca, 3 a Eivissa i 1 a Formentera.

 

Illa

 

Nous centres de 1r cicle

Centres existents que s’amplien

Total actuacions

Places creades

Inversió

Eivissa

2

3

5

208

1.872.000 €

Formentera

1

1

2

80

720.000 €

Mallorca

21

6

27

1191

9.372.762 €

Palma

4

0

4

270

2.400.000 €

TOTAL

28

10

38

1.749

14.394.762 

 

Els ajuntaments i consells disposen de quatre anys per a la realització de les obres. Els centres, com a tard, hauran d’obrir l’1 de setembre de 2024.

Per tal d’ajudar els ajuntaments, la Conselleria d’Educació i Formació Professional, traurà a finals d’agost una convocatòria d’ajuts en espècie per tal de poder assessorar els ajuntaments en tot el procés d’execució de les obres i posada en funcionament del servei educatiu de primer cicle. Aquest assessorament el duran a terme un equip de tècnics i assessors jurídics i inclourà des de l’elaboració de plecs per a la redacció de projectes per a la licitació d’obres fins a l’acompanyament per a la posada en funcionament dels centres. Per això, només hauran de fer la sol·licitud, en obrir-se el termini, i aquest equip, coordinat per l’IEPI, es posarà a treballar conjuntament amb els serveis administratius dels ens locals per dur a terme el projecte i assegurar els terminis d’execució.

Aquestes convocatòries formen part del pla de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la millora i ampliació de l’atenció educativa dels alumnes de primer cicle d’educació infantil.

 

Places de reconversió de guarderies per illes

S’ha de tenir present que, a banda d’aquesta convocatòria de creació de noves places, el passat 22 de juny es va resoldre la convocatòria de subvencions per a la reconversió de guarderies en escoletes. Aquesta convocatòria va cobrir totes les demandes fins arribar a 669 places de titularitat privada, que s’incorporaran a la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears.

 

Illa

Places

Inversió

Eivissa

37

148.000 €

Formentera

37

148.000 €

Mallorca

595

1.374.737 €

Total

669

1.670.737 €

 

Percentatges d’escolarització

Aquestes dues convocatòries d’ajuts de creació i de reconversió permetran que els percentatges de places disponibles per a l’escolarització d’infants de menys de 3 anys, s’incrementin notablement arreu del territori, de manera que el 2024 es pugui assolir un percentatge a l’entorn del 44 %.

 

Illa

Percentatge actual

Percentatge després de la creació pública i privada

Eivissa

23 %

30 %

Formentera

34 %

72 %

Mallorca (total)

35 %

43 %

Palma

29 %

33 %

Menorca

74 %

74 %

Mitjana Illes

35 %

44 %

 

Ajuts de sosteniment i d’escolarització

A banda dels ajuts per a creació i reconversió, des del Govern també s’impulsen altres ajuts que permeten mantenir i millorar l’oferta existent.

Convé recordar que enguany es destina la quantitat més alta de doblers des del 2009 (any en què es va fer la primera convocatòria de sosteniment de la xarxa pública 0-3) a dotar els centres de la primera etapa d’educació infantil d’ajuts per contribuir al manteniment de la seva oferta. En total, el 2021 s’hi destinaran 5.215.386 €, dels quals 4,3 milions corresponen a la xarxa pública d’escoletes. Aquests ajuts preveuen 6.000 € per cada unitat en funcionament. Els ajuts es completen amb altres apartats destinats a potenciar tallers d’acompanyament familiar (180 €/sessió), alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) (1.500 €/alumne), alumnes greument afectats (6.000 €/alumne) i rebaixes de quotes per a famílies vulnerables (retorn del 80 % aportat pel titular).

 

Objecte 

Quantia

Sosteniment de la xarxa pública d’escoletes

4.365.386,80 €

Ajuts d’escolarització per alumnes matriculats a la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes per al curs 2020-2021

420.000,00 €

Ajuts d’escolarització per alumnes matriculats a la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes per al curs 2021-2022

425.375 ,00 €

Sosteniment de la xarxa complementària la xarxa pública d’escoletes

420.000,00 €

TOTAL

5.215.386 €

Creació i reconversió de places per municipis

 

Illa

Nova creació

Reconversió de guarderia en escoleta

Mallorca

Alaró

 

30

Alcúdia

74

 

Artà

 

37

Banyalbufar

14

 

Binissalem

 

37

Binissalem

 

37

Capdepera

36

 

Costitx

30

 

Fornalutx

23

 

Lloseta

67

 

Llubí

55

 

Manacor

74

 

Manacor

30

 

Manacor

 

37

Maria de la Salut

37

 

Marratxí

134

 

Marratxí

 

27

Montuïri

18

 

Muro

74

 

Muro

 

37

Palma

49

 

Palma

37

 

Palma

92

 

Palma

92

 

Palma

 

24

Palma

 

55

Palma

 

37

Petra

37

 

Pollença

74

 

Pollença

 

55

Pollença

 

35

Puigpunyent

18

 

Sant Joan

37

 

Santa Margalida

37

 

Santa Margalida

51

 

Santa Margalida

37

 

Santa Margalida

 

29

Santa Maria del Camí

80

 

Santanyí

27

 

Santanyí

27

 

Santanyí

 

37

Santanyí

 

30

Selva

14

 

Ses Salines

37

 

Sóller

 

14

Son Servera

37

 

Son Servera

 

37

Vilafranca de Bonany

12

 

Eivissa

Eivissa

37

 

Eivissa

67

 

Eivissa

 

37

Sant Antoni de Portmany

67

 

Sant Joan de Labritja

18

 

Santa Eulària

19

 

Formentera

Consell Insular de Formentera

62

 

Consell Insular de Formentera

18

 

 

 

37

TOTAL

1.749

669