torna

Detall de la notícia

Imatge 4799546

Adjudicades el 91 % de les places de mestres d'infantil i primària de les oposicions docents a Balears

\ De mitjana a Balears s’han adjudicat 827 places que suposen el 72,3% de places del total que es treia a concurs oposició

\ El 97% de places han estat per a aspirants que estan a la llista d’interins

\ Es continuaran convocant proves d’oposició docents els propers anys

\ Des de 2017 fins ara s’han estabilitzat 2.779 places, la majoria per a interins.

Una vegada acabat el procés d’oposicions de docents per al 2020, s’ha adjudicat de mitjana el 72,3% de les places que sortien a concurs. Això suposa que s’han cobert 827 places del total de 1.144 que integraven aquesta oferta d’oposicions. Han quedat sense cobrir, 317 places, el 27,7% del total.

En total, amb les places adjudicades al llarg de les tres convocatòries d’oposicions celebrades el 2017, 2018, 2019 i 2020 s’han estabilitzat 2.779 places, la majoria per a docents interins.

En aquesta darrera convocatòria d’oposicions 802 places, que suposa el 96,9%%, de les places adjudicades, han estat per a interins que estan a les llistes.

Un dels objectius principals de la convocatòria d’oposicions és, precisament, la reducció del percentatge d’interins, que a Balears és un dels més elevats de l’Estat. Concretament, es va començar la legislatura passada, el 2015, amb un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. Actualment el percentatge d’interins és del 28% de mitjana. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Formació Professional és fer baixar el percentatge d’interins docents fins arribar a un percentatge a l’entorn del 8% del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives i s’ajustaria a les previsions del nou Decret Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública recentment aprovat a Madrid. Per aconseguir aquest objectiu es preveu haver tret prop de 6.000 places a oposició entre el 2017 i el 2023. Actualment ja s’han estabilitzat des de 2017 fins a 2020 2.779 places i en els propers anys es preveu treure al voltant de 2.500 places més.

Cal esmentar que aquesta convocatòria ha suposat novetats importants d’àmbit organitzatiu degut a la pandèmia. En concret s’han duplicat les seus (passant de 15 a 30 en centres públics i de 2 a 4 a la UIB); també s’ha duplicat el nombre de tribunals, fins arribar als 129 i s’ha aplicat un protocol de mesures de prevenció tant per als aspirants com per als tribunals. Per altra banda, convé recordar que aquesta edició tot i celebrar-se enguany, és la convocatòria de 2020, que es va haver de suspendre per la pandèmia.

Totes aquestes circumstàncies han suposat un esforç organitzatiu important i des de la Conselleria es vol agrair la col·laboració i la responsabilitat tant dels tribunals com dels aspirants, a més de totes aquelles persones i col·lectius que s’han implicat per fer les proves de manera segura. L’organització de les proves, el funcionament dels tribunals i, en general, el desenvolupament de tot el concurs oposició ha estat molt bo i amb molt poques incidències.

Per illes, a Mallorca s’han adjudicat 634 de les 782 places disponibles (81.07%); a Menorca, 73 de 106 (68,87 %); a Eivissa, 112 de 229 (48,91 %), i a Formentera, 8 de 27 (29,63 %).

 

ILLA

TOTAL PLACES

PLACES ADJUDICADES

% PLACES ADJUDICADES

MALLORCA

782

634

81.07%

MENORCA

106

73

68.87%

EIVISSA

229

112

48.91%

FORMENTERA

27

8

29.63%

 

Quant a la distribució de places per cossos la situació és la següent 

COS

TOTAL PLACES

PLACES

ADJUDICADES

%PLACES ADJUDICADES

Professors d’ensenyament secundari

558

372

66.67%

Professors tècnics de formació professional

115

49

42.61%

Professors d’escoles oficials d’idiomes

15

8

53.33%

Professors de música i arts escèniques

35

17

48.57%

Professors d’arts plàstiques i disseny

11

8

72.73%

Mestres

410

373

90.97%

Com es pot observar el cos de Mestres és en el que s’han adjudicat més places, amb un 90,97% de mitjana. Dins aquest cos l’adjudicació més alta s’ha produït a Mallorca amb un 95,5% de places adjudicades, seguida per Menorca, amb un 93,94%, Eivissa amb el 76,31% i Formentera amb el 50%.

En el cas dels cos de professors d’arts plàstiques i disseny s’han adjudicat el 100% de les places que s’oferien a Mallorca i a Menorca.

Els percentatges més baixos s’han produït en el cos de professors tècnics de formació professional amb un 42,61% de mitjana. Mallorca i Menorca han adjudicat el 47% de les places mentre que Eivissa el 18,75% i Formentera cap de les 2 que es treien a oposició.

En el cas del cos de professorat de Secundària, el percentatge més alt de places adjudicades ha estat el de Mallorca amb el 77,98% seguit per Menorca, amb el 60,77%, Eivissa amb el 36,06% i Formentera amb el 25%.

 

ILLA

COS

TOTAL PLACES

PLACES ADJUDICADES

%PLACES ADJUDICADES

Mallorca

Professorat de Secundària

 

377

294

77.98%

Menorca

43

30

69.77%

Eivissa

122

44

36.06%

Formentera

16

4

25%

Mallorca

Professors tècnics de formació professional

80

38

47.50%

Menorca

17

8

47.06%

Eivissa

16

3

18.75%

Formentera

2

0

0

Mallorca

Professors d’escoles oficials d’idiomes

10

6

60%

Menorca

2

1

50%

Eivissa

2

1

50%

Formentera

1

0

0

Mallorca

Professors de música i arts escèniques

17

11

64.70%

Menorca

10

2

20%

Eivissa

8

4

50%

Mallorca

Professors d’arts plàstiques i disseny

5

5

100%

Menorca

1

1

100%

Eivissa

5

2

40%

Mallorca

Mestres

293

280

95.56%

Menorca

33

31

93.94%

Eivissa

76

58

76.31%

Formentera

8

4

50%

 

En total s’havien inscrit 5.093 aspirants per a 1.114 places. Finalment es varen presentar a les proves 2.901 aspirants que suposen el 56,96% del total d’inscrits. A Mallorca 2.267, a Menorca 264, a Eivissa 344 i a Formentera 26.

 

Illes

Inscrits

Presentats

Percentatge

Mallorca

4.009

2.267

56,54%

Menorca

425

264

62,11%

Eivissa

621

344

55,39%

Formentera

38

26

68,42%

TOTAL

5.093

2.901

56,96%

 

Convocatòria Oposicions 2020 (ajornades a 2021) en xifres

5093 aspirants opten a una de les 1 144 places a les Illes Balears distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques, i arts plàstiques i disseny.

Les oposicions es varen iniciar el passat 19 de juny, en un total de 34 seus repartides per totes les Illes Balears, el doble que a la darrera convocatoria i 129 tribunals

Des del 2018 les convocatòries d’oposicions s’han plantejat de manera que cada opositor tingui dues oportunitats de presentar-s’hi. A més a les Balears la mitjana d’aspirants per cada plaça és d’entre 3 i 4, una de les més baixes de tot l’Estat.

En total, a Mallorca s’han oferit el 68 % de les places, a Menorca el 9,52 %, a Eivissa el 20,01 % i a Formentera el 2,44%.

 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

374

46

121

16

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

78

17

17

3

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

10

2

2

1

15

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

18

10

8

0

36

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

5

1

5

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

293

33

76

8

410

TOTAL

778

109

229

28

1144