torna

Detall de la notícia

Imatge 4799002

El conseller Miquel Company explica a Andorra les aplicacions de les TIC en l'estratègia de sostenibilitat de les Illes Balears

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha participat avui en la taula de debat sobre "Reactivació de l'economia a partir de l'aplicació de noves tecnologies a la cultura de la sostenibilitat" que ha tingut lloc a la tercera edició del mercat d’estiu la Serenalla Market -La Massana- i que ha estat inaugurada pel cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i amb la participació del fundador i CEO de Beabloo, Jaume Portell, i del ministre andorrà de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres. 

En la seva intervenció, el conseller ha explicat l’experiència des de les Illes Balears en l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’estratègia de sostenibilitat de la Comunitat Autònoma. En concret, ha detallat els possibles usos de la xarxa IoTIB (Internet of Things) en el marc del projecte Smart IB que impulsa el Govern en coordinació amb consells insulars amb l’objectiu d’obtenir informació en temps real de tot tipus de paràmetres per personalitzar serveis públics i reduir l’impacte sobre el medi ambient.

Segons ha detallat Company, «aquest projecte basat en les infraestructures de telecomunicacions i de sistemes facilitarà disposar d’informació estratègica per a la millora de diferents àmbits bàsics per la nostra comunitat com ara el turisme, la planificació territorial, la mobilitat, i la gestió de les emergències». Aquesta xarxa ha estat desenvolupada conjuntament amb la UIB i disposa de cobertura a la pràctica totalitat de les Illes Balears, amb més del 98% de cobertura. «Tot i així, continuam treballant per cobrir petites zones fosques», ha remarcat.

Disposant d’aquesta important base tecnològica, el Govern es proposa desenvolupar un projecte que ampliï la cobertura d’aquesta Xarxa IOT «Smart» per disposar de la màxima cobertura a totes les illes, la doti d'intel·ligència amb programari de gestió, d’informació geogràfica i d’anàlisi de dades i integri noves fonts d’informació tant internes com externes: Big Data Turístic, sensors d’alerta d’inundacions, càmeres optròniques per geolocalitzar focus d’incendis, sensors de la qualitat de l’aigua, sensors d’estat d’ocupació de platges i d’altres espais d’interès, sensors d’aparcaments, sensors d’alerta per a senderisme/excursionisme, sensors de pèrdua d’aigua a la xarxa de distribució, sensors de mesura de l’estat dels aqüífers...

Actualment els Consells insulars disposen de projectes en aquesta línia, com el projecte Menorca Smart Island, l’Smart Mallorca o el DTI del Consell d’Eivissa, que utilitzaran la xarxa Smart IOTIB. «Però és necessari crear un model global de governança que integri els diferents projectes optimitzant els recursos de les diferents institucions, reaprofitant i compartint les inversions realitzades», ha dit el conseller.