torna

Detall de la notícia

Imatge 4797662

EducaSalut, promoció de la Salut a l'àmbit educatiu. Curs 2021-2022

EducaSalut, promoció de la salut a l’àmbit educatiu és un espai que pretén posar a disposició de la comunitat educativa de les Illes Balears els programes educatius, les activitats formatives i les actuacions autonòmiques i estatals de promoció de la salut.

EducaSalut, promoció de la salut a l’àmbit educatiu és un dels àmbits que es treballen de forma conjunta entre la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i la Direcció General de Salut Pública i Participació i la Gerència d’Atenció Pimària de la Conselleria de Salut i Consum, seguint les directrius del treball conjunt del Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. A més, des de la Direcció General de Primera Infàcia i Innovació Educativa tres serveis treballam de manera conjunta l'atenció a la salut als centres educatius: Servei d'Atenció a la Diversitat, Servei d'Innovació Educativa i Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit).

Curs escolar 2021-2022:

 

 

Contacte:

Servei d'Innovació Educativa.

Tel.: 971 17 77 81. sie@dgpice.caib.es

Tel.: 971 177 800 ext. 62317  mserra@dgpice.caib.es