torna

Detall de la notícia

Imatge 4794846

Es constitueix la Comissió de seguiment del protocol de maltractament infantil com a òrgan col·legiat

\ Les diferents administracions fan una passa més en el seu compromís per la lluita contra el maltractament infantil

El passat mes de juny, el Consell de Govern feia una passa més en el seu compromís contra el maltractament infantil quan donava rang de decret a la comissió de seguiment del protocol marc interdisciplinari de maltractament infantil de les Illes Balears i que s’aplica des de l’any 2010. La creació d’aquesta comissió està prevista a la Llei de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears, aprovada l’any 2019.

Avui s’ha constituït formalment aquesta comissió com a òrgan col·legiat.

Es consolida així aquesta comissió com espai de treball permanent entre diferents institucions per a la coordinació del protocol en el que és una passa més i una manifestació clara del compromís de les diferents administracions implicades com agents importants en la detecció, avaluació i tractament del maltractament infantil a les Illes Balears.

La funció d’aquesta comissió com a òrgan col·legiat és vetllar pel compliment del protocol, analitzar els problemes que pugui plantejar la seva aplicació al conjunt de les administracions públiques implicades i formular les propostes i recomanacions per millorar la implantació i l’aplicació del protocol marc.

Formen part del Ple d’aquesta comissió representants del Govern (la consellera d’Afers Socials i Esports i els directors o directores amb competències en matèria d’infància i adolescència; salut, educació; coordinació de policies locals, igualtat; directora de l’IBD), dels Consells (els consellers amb competències en matèria d’infància i adolescència); l’Ajuntament de Palma; la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB); i Delegació del Govern.

Ja hi ha en marxa tres comissions tècniques: una de detecció i notificació del protocol; avaluació, tractament i seguiment del protocol; i una específica d’avaluació i tractament de l’abús sexual infantil i explotació sexual infantil.