torna

Detall de la notícia

El Govern aconsegueix unes ajudes de 1.017 milions per ajudar les empreses de les Illes a fer front als efectes de la COVID en el repartiment final de l'Estat

Les ajudes directes suposen més de 855,7 milions amb els càlculs de tancament de l’any 2020

El Govern de les Illes Balears ha valorat molt positivament l’aprovació en el Butlletí Oficial de l’Estat de l’ordre ministerial amb els criteris de distribució dels 11.000 milions d’ajudes als sectors més perjudicats per la COVID, i que en la distribució territorial atorga 1.017 milions per a les Illes Balears, un cop s’han realitzat els càlculs de tancament de l’exercici 2020.

El còmput final sorgeix de calcular els més de 855 milions d’ajudes directes sumats als fons ICO i COFIDES, que segons una distribució territorial corresponen al voltant de 162 milions per a les Illes Balears, amb la qual cosa, les aportacions de l’Estat superaran els 1.017 milions

El Govern de l’Estat ha tingut en compte l’afiliació mitjana a la Seguretat Social i el nombre de treballadors en ERTO a l’hora de distribuir els fons, criteris que han permès que les Illes Balears, tal i com publica el BOE, pugui beneficiar-se d’aquests 855,7 milions directes, la millor distribució possible per a l’arxipèlag. Els criteris establerts pel Govern de l’Estat són els que més han beneficiat a les Illes, que ens situen com a Comunitat proporcionalment al pes poblacional més beneficiada dels ajuts.

Aquesta quantitat s’ajusta molt als 900 milions d’ajuts directes calculats inicialment, i en tot cas, el criteri de distribució pactat amb el Govern central és el que més aportació ha suposat per a les Illes Balears, ja que és la comunitat l’economia de la qual ha patit més els efectes de la pandèmia en termes de PIB, turístics i laborals.

El RD-L 5/2021 estableix que el repartiment dels 2.000 milions entre les comunitats autònomes de Balears i Canàries es fonamentarà en la caiguda de l’afiliació neta d’ERTO. En aquest sentit, cal tenir en compte que el grau de treballadors turístics via ERTO fou superior a Canàries que a Balears, fins i tot tenint en compte la inclusió que a Balears va suposar la inclusió dels treballadors fixos discontinus.