torna

Detall de la notícia

Imatge 4763225

INFORMACIÓ SOBRE EL BROT DE LLENGUA BLAVA

El dia 25 de juny de 2021 la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha confirmat un cas positiu de llengua blava a l’illa de Mallorca.

La llengua blava és una malaltia de declaració obligatòria que afecta al remugants amb importants conseqüències pel ramat. No és una zoonosis i no afecta a les persones.

El dia 30 de juny de 2021 la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació va dictar una Resolució per la qual es declara la presència de la malaltia del virus de la llengua blava i s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per evitar-ne la propagació a tot el territori de les Illes Balears.

Els titulars d'explotacions ramaderes que detectin ovins a la seva explotació amb simptomatologia compatible (animals abatuts, salivació excessiva, llengua inflada de color blau, coixeres, dificultat respiratoria, etc.) poden comunicar la sospita d'aquesta malaltia a la corresponent oficina comarcal (podeu trobar el llistat d'oficines comarcals amb les adreces de contacte a la present pàgina). El personal de l'oficina comarcal procedirà a recollir la informació bàsica establerta a la corresponent fitxa de seguiment per poder dur a terme les actuacions que pertoquin per confirmar o descartar la malaltia.

Podeu trobar més informació als següents enllaços:

Informació llengua blava CAIB

Informació llengua blava MAPA