torna

Detall de la notícia

Imatge 4757807

El Consell de Govern es dona per assabentat de l'informe de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) de 2020

És el pas previ a trametre’l al Parlament de les Illes Balears, on se’n presentarà públicament el contingut


L’OBIA defensa i promou els drets dels infants i els adolescents a la comunitat autònoma de les Illes Balears


El Consell de Govern es dona per assabentat del contingut de l’Informe de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA) corresponent a l’any 2020, el qual serà igualment tramès al Parlament de les Illes Balears, moment a partir del qual es donarà a conèixer públicament el text.

L’OBIA vetla per la defensa i la promoció dels drets del menor. El seu objectiu general és el desenvolupament i la protecció dels drets dels infants i els adolescents de menys de 18 anys a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears.