torna

Detall de la notícia

Imatge 4757781

El Govern destitueix el director de l'OBIA

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha comunicat avui al director de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA), Serafín Carballo, la seva destitució com a conseqüència d’haver informat que no es vacunarà contra la Covid-19. Una destitució que haurà de ser ratificada ara pel Consell de Govern. 

La Conselleria d’Afers Social i Esports entén que aquesta decisió és legítima però que no pot continuar estant al capdavant d’una institució pública i ostentant un càrrec públic, atès que la seva decisió personal és incompatible amb els valors i els criteris sanitaris que es defensen i promouen des del Govern de les Illes Balears envers la vacunació i la salut pública.

L’OBIA és un òrgan específic i autònom de la Comunitat Autònoma en el marc de l’organigrama administratiu que vetlla per la defensa i la promoció dels drets del menor. El decret 16/1997 de creació de l’oficina estableix que es tracta d’un organisme “amb total autonomia funcional i de gestió” adscrit a la Conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de benestar social i entre les incompatibilitats del seu director està l’afiliació a qualsevol partit polític o el desenvolupament de funcions directives o laborals en un partit polític o sindicat.

Així mateix, des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a la qual està adscrita l’Oficina, es vol posar de relleu el treball i confiança en la gestió desenvolupada pel seu director des que el novembre de 2016 es va posar al capdavant d’aquest organisme.