torna

Detall de la notícia

Imatge 4757290

La Fundació Bit s'adhereix al manifest "Not optional" per afavorir l'atracció de talent al sector tecnològic de les Illes Balears

La iniciativa, promoguda per empreses tecnològiques a nivell europeu, reclama que es reguli la retribució a través d’stock options als treballadors d’aquest sector per tal de guanyar competitivitat i promoure l’atracció de talent

Aquest manifest, al qual ja s’hi han adherit més de 700 stratups, pretén conscienciar als responsables de les administracions públiques i als legisladors de la importància de modificar la legislació vigent en relació a la possibilitat de retribuir els treballadors de les empreses tecnològiques a través d’stock options.

Aquesta pràctica, habitual a altres llocs del món com Estats Units i no contemplada a la legislació europea, situa en inferioritat de condicions a les empreses i startups europees que veuen com els empleats qualificats d’aquest sector, escassos i molt cercats, troben millors oportunitats en altres regions.

La possibilitat que els treballadors obtinguin una part de la propietat de l'empresa on treballen en forma d’stock options, convertides en beneficis quan l’empresa tingui èxit, és una avantatge sobre el salari que implica la compensació del risc que assumeix aquest empleat en unir-se a un projecte jove. Aquest tipus de retribucions són, llavors, un factor clau en l'atracció de talent cap a startups que han de competir amb empreses més grans i consolidades que poden oferir millors sous.

D’aquesta manera, i segons s’argumenta al manifest «Not optional», facilitar a aquestes empreses de nova creació la retribució a través d’stock options, no només facilitarà l’atracció de talent, sinó que també promourà la creació de nous models de negoci i impulsarà el creixement econòmic, fomentant la creació de llocs de treball qualificats i millorant la qualitat de vida.

En aquest sentit, des de la Fundació Bit, adscrita a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, s’està treballant per a donar a conèixer aquesta iniciativa i que s’hi adhereixin el major nombre d’empreses possible, per a així impulsar aquestes reformes i que s’hi incloguin en l’avantprojecte de llei d’Startups.

L’impuls d’aquesta iniciativa és important per a les Illes Balears quan que suposa una passa més en la diversificació econòmica, manco dependent del turisme i cap a l’adopció d’un nou model econòmic més diversificat, sostenible i basat en el coneixement.