torna

Detall de la notícia

Imatge 4744774

Convocatòria per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca d'ensenyaments artístics superiors

\ El termini per presentar les sol·licituds comença el 14 de juny i finalitza el 5 de juliol de 2021

\ Poden participar en aquesta convocatòria els docents dels centres públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears

\ Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar a través del tràmit telemàtic habilitat a la Seu electrònica de la CAIB 

 

Amb data 9 de juny de 2021 el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Resolució ha signat la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica en centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i en fundacions que gestionen aquests ensenyaments a les Illes Balears.

Aquesta Resolució té per objecte establir les pautes i els criteris d’actuació per participar en la convocatòria de constitució de grups de recerca als centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears per als cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

Destinataris

Poden participar en aquesta convocatòria els docents dels centres públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Documentació

Les sol·licituds s’han de presentar emprant el tràmit telemàtic que s’ha habilitat a la Seu electrònica de la CAIB. S’hi ha d’adjuntar l’annex 2 (sol·licitud) correctament emplenat i signat digitalment (amb el certificat digital) per l’investigador principal, així com els annexos 4 (relació certificada de participants en el grup de recerca, signat digitalment pel director del centre) i 5 (model de memòria justificativa o descripció del projecte, signat digitalment per l’investigador principal) i els currículums de cada un dels membres participants en el projecte de recerca.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds comença el 14 de juny i finalitza el 5 de juliol de 2021.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria es pot consultar en els documents adjunts.

NOVETATS

05/12/2022 - Resolució per la qual s'autoritza la renovació dels grups de recerca "Didàctica transmèdia" i "Escenaris d'immersió".

20/12/2021 - Resolució per la qual es publica la relació definitiva de grups de recerca seleccionats. 

30/11/2021 - Resolució per la qual es publica la relació provisional de grups de recerca seleccionats.