torna

Detall de la notícia

Ajuts d'escolarització pels alumnes de la xarxa complementària, curs 2021-22

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021 per la qual es
convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats
autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears
durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 69, de 27 de maig).

 

Per a més informació clicau aquí